Aktualności
Wybory 2024
14 Marca
Opublikowano: 2024-03-14

Trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

Trzech kandydatów wystartuje w wyborach rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Następcę prof. Jacka Woźnego, który kieruje uczelnią od 2016 roku, poznamy 11 kwietnia.

O fotel rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego ubiegają się: prof. Jarosław Burczyk – prorektor ds. nauki UKW, dr hab. Artur Laska – dziekan Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW oraz prof. Bernard Mendlik – dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej UKW.

Jaroslaw Burczyk UKWProf. Jarosław Burczyk jest biologiem, w 1987 r. ukończył studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 1993 roku związany zawodowo z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego (wówczas Wyższą Szkołą Pedagogiczną). Wcześniej był zatrudniony w Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku. Obecnie pełni funkcję prorektora ds. nauki UKW (od 2016 roku) oraz kierownika Zakładu i Katedry Genetyki (od 2000 roku). W latach 2009–2016 był dyrektorem Instytutu Biologii Eksperymentalnej. Specjalizuje się w genetyce populacyjnej.

W swoim programie wyborczym zapowiada m.in. stopniowe zwiększanie nakładów finansowych na naukę w ramach otrzymywanej subwencji (docelowo wzrost o 50% do końca kadencji), aktywniejsze sięganie do zewnętrznych źródeł finansowania badań naukowych, stworzenie funduszu zakupu aparatury badawczej oraz wspieranie i promowanie badań interdyscyplinarnych. Zamierza rozpocząć budowę Collegium Humanisticum i Collegium Novum oraz przeprowadzić kompleksową cyfryzację uniwersytetu we wszystkich obszarach jego działalności. Planuje utworzyć Uniwersyteckie Centrum Kultury i Uniwersyteckie Centrum Sportu. Będzie dążył do zmniejszenia ilości obciążeń administracyjnych nakładanych na nauczycieli akademickich. Sygnalizuje też wsparcie mediów uniwersyteckich.

laskaDr hab. Artur Laska jest politologiem, w 2001 roku ukończył studia na Akademii Bydgoskiej (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego). Zaraz po nich związał się zawodowo ze swoją Alma Mater. Obecnie jest dziekanem Wydziału Nauk o Polityce i Administracji UKW, kieruje także Katedrą Polityki Innowacyjności i Zrównoważonego Rozwoju. Koncentruje się wokół teorii polityki, ze szczególnym uwzględnieniem procesów przywództwa, rządzenia i zarządzania, a także innowacyjności oraz zrównoważonego rozwoju organizacji, głównie współczesnych miast. Jest członkiem Komitetu Nauk Politycznych PAN i Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych.

W programie wyborczym zapowiada tworzenie centrów badawczych jako jednostek służących rozwojowi badań inter- i transdycyplinarnych oraz naukowej współpracy międzywydziałowej/instytutowej. Chce wzmacniać obecność naukowców w sferze publicznej, m.in. poprzez inicjowanie otwartych debat akademickich poświęconych współczesnym problemom. Planuje wdrożyć system motywacyjny dla pracowników, oparty na zachętach do współpracy z otoczeniem, w tym do wywierania istotnego wpływu w skali krajowej i międzynarodowej. Proponuje także ideę Campus Living Lab, czyli przestrzeń dla kreatywnej współpracy studentów, doktorantów i pracowników uniwersytetu z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego i instytucji kultury. Będzie zachęcał do tworzenia innowacyjnych kierunków interdyscyplinarnych i międzywydziałowych, o elastycznym programie kształcenia.

mendlikProf. Bernard Mendlik jest dyrygentem, w 1990 roku ukończył studia z wychowania muzycznego w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy (poprzedniczka UKW), a w 1999 – z wokalistyki w Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1989 r. został asystentem w WSP i od tamtej pory jest związany zawodowo z bydgoską uczelnią. Obecnie pełni funkcję dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej UKW. Wcześniej był m.in. dyrektorem Instytutu Edukacji Muzycznej oraz prorektorem ds. organizacji i rozwoju UKW. Zakres jego zainteresowań naukowych obejmuje problematykę wykonawczą muzyki wokalnej i wokalno-instrumentalnej zespołów muzycznych.

W programie wyborczym proponuje przejrzysty system awansu zawodowego pracowników badawczo-dydaktycznych i dydaktycznych, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej rangi stanowiska profesora; większą elastyczność w wykorzystaniu środków przeznaczanych z subwencji na badania naukowe oraz zbudowanie systemu wsparcia nauczycieli akademickich w zakresie aplikowania o granty. Jeden z uczelnianych budynków chce zaadaptować na Inkubator Przedsiębiorczości Akademickiej. Chce premiowania kierunków studiów prowadzących działania komercyjne (pozostawienie większości dochodów do dyspozycji kierowników studiów niestacjonarnych). Akcentuje konieczność większego zróżnicowania uposażenia pracowników administracji w związku z grupą ich zaszeregowania. Na niszowych kierunkach planuje wprowadzenie innowacyjnych form nauczania (studia w języku angielskim, wprowadzenie podwójnego dyplomowania z zagranicznymi uczelniami partnerskimi),

MK

Dyskusja (0 komentarzy)