Aktualności
Wybory 2024
28 Lutego
Źródło: www.uw.edu.pl
Opublikowano: 2024-02-28

Zaczął się bój o fotel rektora Uniwersytetu Warszawskiego

Trzy osoby wyraziły już oficjalnie chęć startu w wyborach na rektora Uniwersytetu Warszawskiego. W marcu kandydatów wskażą elektorzy i Rada Uczelni, a sternika na kadencję 2024–2028 poznamy 18 kwietnia.

Zanim wybrany zostanie rektor UW na kolejną, czteroletnią kadencję, kandydatów do tego stanowiska wskażą Rada Uczelni i elektorzy. Zgodnie z kalendarzem wyborczym, to pierwsze gremium ma czas na zgłoszenie pretendentów do 11 marca. Wcześniej, bo już 6 marca, odbędzie się z kolei pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów, a więc ciała złożonego z reprezentantów wszystkich grup społeczności akademickiej – nauczycieli, pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, doktorantów i studentów. Ich kandydatów wyłoni tajne głosowanie indykacyjne.

Chęć startu w wyborach wyraziły już trzy osoby. Jako pierwszy zrobił to dr hab. Maciej Górecki, politolog i socjolog związany z UW od 2011 roku, najpierw z Wydziałem Filozofii i Socjologii, a obecnie z Wydziałem Psychologii. Specjalizuje się w badaniach nad fundamentalnym dla demokracji procesem wyborczym.  

To właśnie anachroniczny i dysfunkcjonalny system wyboru Rektora Uniwersytetu Warszawskiego skłonił mnie do zgłoszenia mojej kandydatury (…) Chcę większej demokratyzacji naszej uczelni, podniesienia jej rangi w skali międzynarodowej oraz poprawy sytuacji socjalnej i ekonomicznej wszystkich członków naszej społeczności akademickiej – napisał na swojej stronie internetowej.

Swoją kampanię prowadzi w serwisie X. Ujawnił już, że większość jego zespołu rektorskiego stanowić będą kobiety (3 na 5 osób) i zapowiedział walkę o dalsze podwyżki płac w nauce i szkolnictwie wyższym. W ostatnich godzinach przedstawił też hasło wyborcze.

Choć było to oczywistością, to dopiero w sobotę, 24 lutego, oficjalny zamiar startu w wyborach zgłosił obecnie urzędujący rektor prof. Alojzy Z. Nowak. „Zbliża się koniec 4-letniej kadencji rektora Uniwersytetu Warszwaskiego, którą dzięki Państwu miałem zaszczyt pełnić. Dzięki współpracy z Państwem udało się zrobić wiele dobrego dla naszej Wspólnoty, za co serdecznie dziękuję. Wiele jeszcze jednak przed nami” – napisał w serwisie X.

Pof. Alojzy N. Nowak ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie SGH w Warszawie), a także studia w USA w zakresie ekonomii na University of Illinois at Urbana – Champaign. Pełnił funkcję dyrektora Centrum Europejskiego UW. W latach 2012–2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy, a później dziekanem Wydziału Zarządzania UW. Specjalizuje się m.in. w zakresie międzynarodowych stosunków gospodarczych, bankowości, zarządzania ryzykiem na rynkach finansowych oraz na rynku kapitałowym.

We wtorek, 27 lutego, do powyższej dwójki dołączył dr hab. Łukasz Niesiołowski-Spanò, historyk starożytności, specjalizujący się w tematyce historii starożytnej Palestyny, dziejów biblijnego Izraela oraz Filistynów, dziekan Wydziału Historii, a wcześniej dyrektor Instytutu Historycznego UW. „Zwracam się do Państwa [elektorów] z prośbą o rozważenie, by wśród innych możliwych wskazać i moje nazwisko. Wskazanie więcej niż jednego kandydata przez Kolegium Elektorów nie tylko przysłuży się naszej uniwersyteckiej demokracji, ale przede wszystkim pozwoli w dalszej kampanii wyborczej na przedstawienie i przedyskutowanie przez nasze środowisko akademickie różnych wizji przyszłości Uczelni i jej bieżącego funkcjonowania” – napisał w serwisie X.

Kandydatury zgłoszone przez Radę Uczelni i Kolegium Elektorów zostaną zaopiniowane 20 marca przez Senat uczelni. Kilka dni później, po uprzedniej rejestracji kandydatów, zaplanowano debatę wyborczą. Rektora Uniwersytetu Warszawskiego na kadencję 2024–2028 poznamy 18 kwietnia.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)