Aktualności
Wybory 2024
18 Kwietnia
Źródło: www.adamswierzewski.pl
Opublikowano: 2024-04-18

Zmiana rektora w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku

Dr hab. Adam Świerżewski, obecny prorektor ds. współpracy i promocji, przez najbliższe cztery lata będzie kierował Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku. Na stanowisku rektora zastąpi od września dr. hab. Krzysztofa Polkowskiego, który zawiaduje uczelnią od 2016 roku.

Wybory w Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku odbyły się 18 kwietnia. Z uwagi na to, że to jego druga kadencja, nie mógł w nich wystartować obecny rektor dr hab. Krzysztof Polkowski. O objęcie fotela po nim ubiegało się pięcioro kandydatów: prof. Jarosław Bauć z pracowni Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych; dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik – obecna prorektor ds. kształcenia, studenckich i doktoranckich; prof. Tadeusz Pietrzkiewicz – dziekan Wydziuału Architektury; dr hab. Adam Świerżewski – obecny prorektor ds. współpracy i rozwoju oraz prof. Sławomir Witkowski – dziekan Wydziału Grafiki. Kolegium Elektorów na nowego rektora wybrało dr. hab. Adama Świerżewskiego.

Rektor-elekt z gdańską ASP związany jest od 14 lat. W obecnej kadencji pełnił funkcję prorektora ds. współracy i promocji. Od dwóch lat kieruje pracownią Identyfikacja Wizualna – Projektowanie Systemowe. Wcześniej stał na czele pracowni Identyfikacja Wizualna. Responsywne Budowanie Tożsamości Wizualnych; Projektowanie Znaków oraz Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych (studia niestacjonarne).

W programie wyborczym proponował zwiększenie o 20% puli na stypendia i uproszczenie procesu aplikowania o nie. Ponadto chce stworzyć nowy moduł socjalny umożliwiający dofinansowanie potrzeb mieszkaniowych. Zamierza poddać rewizji program nauczania, zakupić wyposażenie niezbędne do realizacji projektów oraz stworzyć hub technologiczny, z którego będą mogły korzystać wszystkie wydziały. Planuje zwiększyć dostępność wsparcia psychologicznego i coachingowego. Dla podkreślenia znaczenia dyplomów studenckich myśli o organizacji dwutygodniowej wystawy wszystkich dyplomów ze wszystkich wydziałów ASP w Gdańsku we współpracy z instytucjami kultury mieszczącymi się w ścisłym centrum miasta: Gdańską Galerią Miejską, Instytutem Kultury Miejskiej, Teatrem Szekspirowskim, Muzeum Miasta Gdańska.

Jednym z jego priorytetów ma być opracowanie wieloletniego programu badawczego, w którym każdy rok będzie dedykowany wybitnej postaci Akademii. Jest także za tym, by zmniejszyć liczbę działań wystawienniczych i postawić na ich jakość i zasięg (m.in. strategiczne wystawy dyplomów wszystkich wydziałów, najlepsze dyplomy artystyczne w Polsce oraz wystawy budujące historię i etos ASP). Planuje powołać międzywydziałowy zespół ds. AI i nowych technologii, który będzie śledził trendy, implementował wiedzę i narzędzia oraz badał potencjał sztucznej inteligencji do zastosowania w działaniach artystycznych i projektowych, a potem pomagał we wdrażaniu konkretnych rozwiązań.

Chce powołać Fundację ASP, która dałaby nowe możliwości pozyskiwania finansów, komercjalizacji dyplomów projektowych oraz promowania twórczości artystycznej społeczności Akademii. W ramach działań zwiększających rozpoznawalność uczelni zamierza realizować wystawy we współpracy z polskimi i zagranicznymi partnerami oraz otworzyć pasaż w Wielkiej Zbrojowni dla mieszkańców Gdańska i turystów i uruchomić tam galerię z wystawami studentów i pracowników. W planach ma też dołączenie do Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)