Aktualności
Życie akademickie
24 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-24

10 mln uczestników programu Erasmus+

Liczba uczestników programu Erasmus+ przekroczyła już 10 mln osób. Wymiana studencka w ramach programu Erasmus oraz jego następcy, czyli programu Erasmus+, jest organizowana w Europie już od 30 lat.

Komisja Europejska uruchomiła program Erasmus 15 czerwca 1987 roku. Polacy na zagraniczne studia w ramach Erasmusa wyjeżdżają od 1998 roku.

– 20-lecie naszego uczestnictwa w programie podsumowaliśmy 200 tys. polskich studentów, którzy skorzystali z programu, i kolejnymi 100 tys., którzy wyjechali na staże – wylicza Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Mówiąc o przyszłości, Poszytek poinformował, że brexit nie będzie miał w tym roku żadnego negatywnego wpływu na budżet programu. Wprawdzie przez pewien czas nie było wiadomo, czy Wielka Brytania wpłaci składkę za udział w programie na ten rok, co skutkowałoby zmniejszeniem budżetu o 15 proc., ale – jak zapewnia dyr. FRSE, tego zagrożenia już nie ma.

– Wielka Brytania zagwarantowała, że zapłaci tyle, ile powinna – dodał.

Także budżet na przyszły rok się nie zmniejszy, a osoby, które będą chciały wyjechać na Erasmusa do Wielkiej Brytanii, będą mogły to zrobić. Sytuacja ta dotyczy to okresu do końca tej perspektywy finansowania, czyli do końca 2020 r. Zdaniem Pawła Poszytka, to dobra wiadomość dla osób, które przygotowują się, by złożyć wniosek do programu Erasmus+ oraz dla tych, które wniosek już złożyły.

– Co będzie w nowej perspektywie – jeszcze nie wiadomo – stwierdził i przypomniał, że zgodnie z planami Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego w kolejnych latach budżet na program będzie się zwiększał.

– Od 2021 będzie nawet 2-3 razy więcej środków niż w starej perspektywie – zapewnił, zaznaczając jednak, że PE jeszcze w tej sprawie nie głosował i decyzje, co do szczegółów budżetu programu, dopiero będą zapadać.

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Źródło: Nauka w Polsce

 

Dyskusja (0 komentarzy)