Aktualności
Życie akademickie
13 Lutego
Źródło: UTP
Opublikowano: 2020-02-13

Prof. Ryszard Tadeusiewicz doktorem honoris causa UTP

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Uroczystość odbyła się 12 lutego w Auditorium Novum UTP.

Senat Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego nadał profesorowi tytuł doktora honoris causa w uznaniu jego dorobku naukowego i zasług dla rozwoju UTP. Jak przypomniał prof. dr hab. inż. Ryszard Choraś z Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki UTP, związki prof. Tadeusiewicza z bydgoską uczelnią sięgają przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych, kiedy to organizowano serię konferencji naukowych koncentrujących się wokół tematyki przetwarzania sygnałów w telekomunikacji, sterowaniu i kontroli. Od tego czasu prof. Tadeusiewicz nieustannie utrzymuje ścisłe kontakty z bydgoskim środowiskiem naukowym, głównie z WTIE.

– Tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego trafia w ręce wybitnego uczonego, cieszącego się ogromnym autorytetem i szacunkiem w środowiskach akademickich wielu dyscyplin naukowych począwszy od informatyki, a skończywszy na medycynie i ekonomii – powiedział prof. Choraś.

Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz urodził się 5 maja 1947 r. w Środzie Śląskiej. W 1971 r. ukończył z wyróżnieniem studia wyższe na Wydziale Elektrycznym Akademii Górniczo Hutniczej. Dodatkowo studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Krakowie, na którym potem okresowo pracował jako profesor i kierownik Zakładu Biocybernetyki oraz Zakładu Biostatystyki i Informatyki Medycznej. Przeszedł ponadto gruntowne studia w zakresie metod matematycznych i informatycznych w ekonomii, uzyskując w efekcie pełne prawa profesora Akademii Ekonomicznej (obecnie Uniwersytetu Ekonomicznego) w Krakowie. Od kwietnia 1971 r. całkowicie poświęcił się pracy naukowej związanej z biocybernetyką, automatyką i informatyką. W AGH uzyskał stopień naukowy doktora (1975 r.), doktora habilitowanego (1981 r). profesora (1986 r.), profesora zwyczajnego nauk technicznych (1991 r.).

Napisał i opublikował ponad 1200 prac naukowych, które były wydawane w renomowanych periodykach naukowych w kraju i za granicą oraz prezentowane na ponad 200 konferencjach naukowych – krajowych i międzynarodowych. Napisał także ponad 100 monografii naukowych i innych książek, m.in. cenionych i poszukiwanych podręczników, a także ponad 800 artykułów i kilka książek popularnonaukowych. Prowadził lub nadal prowadzi wykłady na większości krakowskich uczelni: w AGH i na Uniwersytecie Ekonomicznym – etatowo, a na Uniwersytecie Pedagogicznym, na AWF, w Collegium Medicum UJ, w Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w Akademii Sztuk Pięknych – incydentalnie.

Wypromował łącznie 75 doktorów, recenzował 333 rozprawy doktorskie i 172 rozprawy habilitacyjne. Opiniował też 158 wniosków o nadanie tytułu naukowego profesora, opracowywał dwanaście wniosków o nadanie tytułu doktora honoris causa, w tym między innymi laudację dla Ojca Świętego Jana Pawła II. Wielokrotnie był powoływany w charakterze super recenzenta Centralnej Komisji ds. Stopni Naukowych i Tytułu Naukowego, a obecnie został pełnoprawnym członkiem tej Komisji, wybranym (już po raz drugi) przez ogólnopolskie środowisko naukowe.

W styczniu 1998 r. w powszechnym i tajnym głosowaniu członków PAU prof. Ryszard Tadeusiewicz został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Umiejętności, a w lutym tego samego roku Międzynarodowa Organizacja Inżynierów Europejskich FEANI nadała mu tytuł Euroinżyniera. W lutym 2000 r. został wybrany (w wyniku tajnego głosowania przeprowadzonego w Moskwie) na członka zagranicznego Rosyjskiej Akademii Nauk Przyrodniczych. W czerwcu 2002 r. został wybrany na członka korespondenta Polskiej Akademii Nauk, a w 2013 – awansowany na członka rzeczywistego PAN. We wrześniu 2003 r. został członkiem tytularnym Europejskiej Akademii Nauki, Sztuki i Literatury (z siedzibą w Paryżu), a w listopadzie 2006 r. – członkiem Światowej Akademii Nauk (z siedzibą w San Francisco), w 2013 r. został wyróżniony tytułem członka aktywnego Academia Scientiarum et Artium Europaea (Salzburg). W latach 2001–2008 prof. Ryszardowi Tadeusiewiczowi nadano tytuły doktora honoris causa lub honorowego profesora w dwunastu uczelniach polskich i zagranicznych.

Profesor od połowy lat 70. pracuje w dwóch komitetach Polskiej Akademii Nauk: Komitecie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej oraz w Komitecie Automatyki i Robotyki. Pracuje także w wielu komisjach PAN. Trzykrotnie został wybrany do pełnienia funkcji wiceprezesa Krakowskiego Oddziału PAN oraz (w osobnych tajnych wyborach) na członka Prezydium PAN w Warszawie.

W związku z rozległymi międzynarodowymi kontaktami naukowymi prof. Ryszard Tadeusiewicz wybrany został na członka wielu międzynarodowych towarzystw naukowych. Między innymi otrzymał wysoką godność Senior Member w prestiżowym The Institute of Electrical and Electronics Engineers, jest ponadto członkiem International Neural Network Society, Signal Processing Society, Society on Engineering in Medicine and Biology, IFAC Technical Committee on Artificial Intelligence in Real Time Control i wielu innych.

Był i jest wybierany na członka wielu Rad Naukowych m.in. Rady Naukowej Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN w Warszawie od momentu jej powstania. Został także wybrany na przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN w Gliwicach (od 2006 r. i nadal). W 2007 r. ogólnopolska społeczność naukowa wybrała prof. Ryszarda Tadeusiewicza na członka Rady Nauki przy MNiSW – funkcję tę sprawuje do dziś. Profesor był (także w wyniku wyborów) sekretarzem, a następnie przewodniczącym Rady Fundacji im. Braci Jana i Jędrzeja Śniadeckich.

W 1996 r. został wybrany na stanowisko prorektora AGH ds. Nauki, a w styczniu 1998 r. – na stanowisko rektora AGH. Wybór ten społeczność AGH powtórzyła w 1999 r., powierzając mu funkcję rektora na kadencję 1999–2002, a następnie na kadencję 2002–2005.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)