Aktualności
Życie akademickie
23 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2020-11-23

Apel naukowców o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II

Jako ludzie zajmujący się nauką rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku – napisało kilkuset naukowców w apelu o prawdę i szacunek w pamięci o Janie Pawle II.

Profesorowie zatrudnieni na uniwersytetach i w instytutach badawczych podpisali się pod listem otwartym w obronie Jana Pawła II. „W ostatnich dniach obserwujemy falę oskarżeń wysuwanych wobec Jana Pawła II. Zarzuca mu się tuszowanie przypadków czynów pedofilskich wśród duchownych katolickich i nawołuje do usunięcia jego publicznych upamiętnień. Działania te mają doprowadzić do zmiany wizerunku osoby godnej najwyższego szacunku w kogoś współwinnego odrażających przestępstw” – czytamy w dokumencie.

W odpowiedzi sygnatariusze podkreślają, że w pracy naukowej i dydaktycznej są zobowiązani do szukania prawdy oraz przekazywania jej studentom, a jako obywatele czują się też współodpowiedzialni za prawdę jako fundament debat publicznych. „Rozumiemy potrzebę wnikliwego badania biografii wybitnych postaci historycznych. Jednak wyważona refleksja i rzetelna analiza nie mają nic wspólnego z emocjonalnym, nieopartym na racjonalnych przesłankach lub motywowanym ideologicznie rujnowaniem wizerunku” – napisali.

Przypominają, że Jan Paweł II „pozytywnie wpłynął na historię świata, był w wymiarze globalnym ważnym promotorem idei wolności ludzi i narodów”. Odegrał też ogromną rolę w procesie wyzwalania się narodów Europy
Środkowej i Wschodniej spod panowania Związku Radzieckiego, był duchowym przywódcą Polaków w okresie „Solidarności” i stanu wojennego. „Dzięki niemu polska historia i kultura w swych najlepszych przejawach stawały się znane na całym świecie (…) Dla katolików stanowił przykład świętości życia, dla wielu wyznawców innych religii lub niewierzących był inspiracją i ważnym punktem odniesienia”.

Zdaniem profesorów, imponująco długa lista zasług i osiągnięć Jana Pawła II jest dziś podważana i przekreślana. Dlatego zaapelowali do wszystkich ludzi dobrej woli o opamiętanie. „Jan Paweł II, jak każda inna osoba, zasługuje na to, żeby mówić o nim rzetelnie. Oczerniając i odrzucając Jana Pawła II, czynimy wielką krzywdę nie jemu, ale sobie samym” – konkludują naukowcy, wśród których których są m.in. członkowie Polskiej Akademii Nauk, Polskiej Akademii Umiejętności, byli rektorzy, byli ministrowie nauki, laureaci Nagród Fundacji na rzecz Nauki Polskiej i grantów European Research Council.

Jeśli inne osoby świeckie z tytułem profesora chciałyby podpisać się pod tym apelem mogą to zrobić pisząc na adres: apelprofesorow@gmail.com z podaniem tytułu naukowego i nazwy uczelni.

źródło: eKAI

O filozofii Karola Wojtyły pisaliśmy w numerze 06/2020 FA:

Prawda drogą człowieka

Chwytał życie na gorąco

Dyskusja (0 komentarzy)