Aktualności
Życie akademickie
23 Grudnia
Opublikowano: 2020-12-23

Jubileusz AMUiA

Jubileusz dziesięciolecia obchodzi w tym roku Akademia Młodych Uczonych i Artystów. Jej członkowie rekrutują się z wrocławskich uczelni oraz zlokalizowanych w stolicy Dolnego Śląska instytutów badawczych.

Akademia Młodych Uczonych i Artystów skupia przedstawicieli wrocławskich środowisk naukowych i artystycznych. Została powołana w 2010 r. przez prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza z inicjatywy prof. Tadeusza Lutego – ówczesnego doradcy prezydenta ds. współpracy ze szkołami wyższymi, oraz dr. Macieja Litwina – twórcy i ówczesnego dyrektora Wrocławskiego Centrum Akademickiego. Była to pierwsza tego typu organizacja w Polsce, której wyjątkową cechą pozostaje integracja nauki i sztuki.

Członkami Akademii mogą zostać osoby do 35 roku życia, wyróżniające się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Kandydaci powinni wykazywać zainteresowanie aktywną współpracą z przedstawicielami rozmaitych dziedzin nauki i sztuki. Kadencja członka Akademii trwa 5 lat,

Specyfikę Akademii najlepiej można opisać za pomocą trzech określeń: prestiż, interdyscyplinarność, miejskość. O tym pierwszym świadczyć może fakt, że wyboru pierwszych członków Akademii dokonała Honorowa Kapituła w składzie: prof. Andrzej Białas, prof. Marek Bojarski, dr Rafał Dutkiewicz, prof. Michał Kleiber, prof. Tadeusz Luty oraz prof. Maciej Żylicz. Wśród akademików pierwszej kadencji znaleźli się między innymi prof. Dariusz Buraczewski (Instytut Matematyki Uniwersytetu Wrocławskiego) – ubiegłoroczny laureat Nagrody Instytutu Matematycznego PAN, prof. Marcin Drąg (Politechnika Wrocławska) – ubiegłoroczny laureat „polskiego Nobla”, czyli Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w obszarze nauk chemicznych, oraz prof. Jakub Jernajczyk (Akademia Sztuk Pięknych) – laureat konkursów FNP: Inter i eNgage.

Interdyscyplinarność Akademii realizuje się poprzez cel, który stanowi twórcza wymiana między różnorodnymi perspektywami badawczymi, a założeniem jest idea jedności w różnorodności. Interdyscyplinarne zamierzenia Akademia realizowała m.in. przy okazji projektu „Nadmiar i brak” (obejmującego konferencję i publikację pod tym samym tytułem oraz skupiającego prace m.in. artystów, matematyków, chemików, socjologów i filozofów), w ramach międzynarodowego projektu badawczo-edukacyjnego „Filomates”, oraz podczas warsztatów kreatywnego pisania dla akademików, przeprowadzonych przez pisarza Marka Krajewskiego.

Wreszcie – miejskość. Akademia działa przy wsparciu Wrocławskiego Centrum Akademickiego, a stałym punktem jej aktywności jest udział w ocenie wniosków w licznych prowadzonych przez Centrum programów stypendialnych (Mozart, Visiting Professors, Studencki Program Stypendialny). Akademicy zorganizowali też wiele cykli warsztatów skierowanych do uczniów szkół różnych poziomów, takich jak „Język maszyn”, „Gucio” czy „Danio Adventure”.

Członkowie Akademii rekrutują się z najważniejszych wrocławskich uczelni oraz zlokalizowanych we Wrocławiu instytutów badawczych. Obecnie Akademia liczy 50 członków, w tym 19 zwyczajnych (w trakcie pięcioletniej kadencji) oraz 31 wspierających (po zakończeniu pięcioletniej kadencji). Od maja 2019 roku przewodniczącą jest dr Urszula Lisowska, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego, autorka monografii Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość – Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu (Toruń 2017) oraz sekretarz redakcji kwartalnika „Studia Philosophica Wratislaviensia”.

Z okazji dziesięciolecia Akademii w październiku odbyło się sympozjum online (materiały z wydarzenia są opublikowane na kanale Akademii w serwisie YouTube). W jubileuszowym roku zakończono także kilkuletni projekt badań nad biografiami członków Akademii, realizowany przez zespół pod kierownictwem prof. Adama Mrozowickiego z Instytutu Socjologii UWr. Rezultatem przedsięwzięcia będzie publikacja Biografia i Akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów, która ukaże się w wydawnictwie Nomos.

Magda Dubińska-Magiera, Grzegorz Joachimiak,

Urszula Lisowska, Bartłomiej Skowron,

źródło: www.uni.wroc.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)