Aktualności
Życie akademickie
19 Marca
Opublikowano: 2021-03-19

KKHP proponuje zmiany w „pakiecie wolności akademickiej”

Doprecyzowanie pojęcia „światopoglądu”, umiejscowienie komisji dyscyplinarnej przy PAN lub PAU, możliwość zawieszenia pracownika naukowego tylko w przypadku postępowań obejmujących przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego – to propozycje zmian Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej do projektu „pakietu wolności akademickiej”.

Projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej nauczycieli akademickich ujrzał światło dzienne na początku grudnia. Zaprezentowany przez ministra Przemysława Czarnka „pakiet wolności akademickiej” obejmuje zmiany prawne umacniające poszanowanie wolności nauczania, wolności słowa, badań naukowych, ogłaszania ich wyników, a także prowadzenie debaty akademickiej z zachowaniem zasad pluralizmu światopoglądowego. Jak poinformował kilka dni temu szef resortu edukacji i nauki, pakiet został pozytywnie zaopiniowany przez Komitet Stały Rady Ministrów i niebawem trafi do prac w Sejmie i  Senacie.

Swoje uwagi do projektu zgłosił Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej. W oświadczeniu czytamy, że doprecyzowania wymaga pojęcie »światopoglądu«, gdyż w przeciwnym razie otworzy to drogę do do politycznej instrumentalizacji prawa. Ponadto, zdaniem KKHP, komisja dyscyplinarna jako organ działający „przy ministrze” może być przedmiotem instrumentalizacji politycznej oraz pogłębienia politycznej polaryzacji środowiska akademickiego.

Opowiadamy się za przemyśleniem umiejscowienia takiego ciała przy PAN/PAU i nadania mu charakteru komisji rozjemczej. Przepisy powinny umożliwiać także mediację w takich sprawach – zaznaczono w stanowisku Komitetu.

Trzeci postulat dotyczy kwestii zawieszenia pracownika naukowego w pełnieniu obowiązków. Zgodnie z projektem, jeśli toczy się postępowanie wyjaśniające zawieszenie nie będzie możliwe, chyba że uczyni to rektor w toku postępowania dyscyplinarnego. W ocenie KKHP właściwsze wydaje się pozostawienie opcji zawieszenia, ale z zawężeniem jej do postępowań dotyczących czynów będących przestępstwami ściganymi z oskarżenia publicznego.

Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej to stowarzyszenie, które łączy osoby zainteresowane przyszłością polskiej humanistyki ponad podziałami politycznymi i światopoglądowymi. Od 2014 roku działa na rzecz przezwyciężenia kryzysu instytucjonalnej nauki, zwłaszcza humanistyki, oraz integracji środowisk, którym los nauki nie jest obojętny.

MK

Wolność w konsultacjach

Prof. Jerzy Marian Brzeziński: Nowelizacja otwiera drzwi pseudonauce

 

Dyskusja (0 komentarzy)