Aktualności
Życie akademickie
08 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-08

15 lat Stypendiów Pomostowych

5 grudnia na uroczystej gali świętowano piętnastolecie programu Stypendiów Pomostowych. Program został zainicjowany w 2002 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, która zwróciła uwagę na dysproporcje dostępu do kształcenia pomiędzy młodzieżą z dużych ośrodków i tą ze wsi oraz małych miasteczek. Dlatego też pierwotnym celem były stypendia na I rok studiów fundowane dla maturzystów z prowincji.

Jak w wielu przypadkach tak i tym razem „apetyt rósł w miarę jedzenia”. Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Te na pierwszy rok studiów otwierają przed beneficjentami furtkę do dalszej edukacji i przy wysokich wynikach pomocy finansowej na kolejne lata studiów, a także stypendiów językowych czy takich, które umożliwią staże zagraniczne i krajowe lub studia doktoranckie. Organizowane są także warsztaty rozwijające tzw. kompetencje miękkie. Stypendium na I rok studiów wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana. W tym roku przyznano rekordowo 1100 stypendiów, z czego 650 na I rok studiów.

Nie byłoby to jednak możliwe, gdyby nie partnerzy, a ściślej sponsorzy, do których należą: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja mBanku, Fundacja BGŻ BNP Paribas, Fundacja PZU oraz koalicja blisko 100 lokalnych organizacji pozarządowych uczestniczących w programie. Jest on realizowany przy współpracy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Fundacji Centrum im. Profesora Bronisława Geremka i Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”. Administratorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości. Patronat medialny nad Programem sprawują „Rzeczpospolita”, „Perspektywy” i „Forum Akademickie”.

Do tej pory przyznano w Programie blisko 21 tys. stypendiów, z czego 15 tys. dla studentów pierwszego roku. Wydano na ten cel blisko 100 mln zł. Beneficjenci tych programów, z których część już ukończyła studia, to ambitni młodzi ludzie, którzy maksymalnie wykorzystali szanse, jaką im stworzono. Ponad 90% z nich ukończyło studia z najwyższą oceną. Jest zatem co świętować. Dlatego na uroczystej gali podsumowującej 15 lat nie zabrakło dyplomów, podziękowań i symbolicznych statuetek zarówno dla wyróżniających się beneficjentów, jak i partnerów, dzięki którym program się rozwija, a także patronów medialnych.

Jk

Dyskusja (0 komentarzy)