Aktualności
Życie akademickie
29 Grudnia
Opublikowano: 2023-12-29

150 mln zł dla 87 uczelni na remonty akademików

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Dariusz Wieczorek przyznał 150 mln zł na rozwój i remonty domów studenckich. Ze wsparcia skorzysta 87 uczelni.

O planach przekazania 150 mln zł na remonty akademików i poprawę sytuacji socjalnej i bytowej studentów szef resortu wspominał już 20 grudnia podczas konferencji prasowej, na której przedstawił całe kierownictwo ministerstwa. Suma ta trafi do uczelni w formie zwiększeń wysokości subwencji ze środków finansowych na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego oraz badawczego. Wsparcie otrzymają szkoły wyższe prowadzące domy studenckie.

Podzieliliśmy to sprawiedliwie, w zależności od liczby miejsc w akademikach. To jest swego rodzaju symbol pokazujący, jak w tej chwili ministerstwo będzie działało. Podział jest jasny, transparentny – zadeklarował Wieczorek.

Maksymalną kwotę na ten cel przeznaczoną dla jednej uczelni (4 mln zł) otrzymają: Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Politechnika Gdańska, Politechnika Łódzka, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet Warszawski i Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie.

W sumie zwiększenia wysokości subwencji zostały przyznane 85 uczelniom publicznym nadzorowanym przez ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego i nauki oraz Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu Jana Pawła II w Lublinie (2,3 mln zł) i Prawosławnemu Seminarium Duchownemu w Warszawie (45,3 tys. zł). W podziale nie uwzględniono 14 uczelni, które nie prowadzą domów studenckich lub nie wykazały danych w zatwierdzonych w sprawozdaniach za rok 2022.

Przyznane zwiększenia wysokości subwencji mają charakter jednorazowy i nie zostaną uwzględnione w podstawie naliczenia subwencji na rok 2024. Minister zapowiedział również kompleksowe rozwiązania ukierunkowane na rozwój i wsparcie domów studenckich.

Przygotujemy cały program dotyczący remontu akademików i będziemy namawiać rektorów, żeby korzystali z funduszy, które będą w przyszłości na ten cel przeznaczane – zapowiedział Dariusz Wieczorek.

GaL, źródło: MEiN

Dyskusja (0 komentarzy)