Aktualności
Życie akademickie
10 Stycznia
Opublikowano: 2018-01-10

17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii

Polski rynek artystyczny stale układa się na nowo a w jego dynamicznym i otwartym obiegu spotyka się wielu uczestników. W tym właśnie kontekście rozpoczyna się 17. edycja konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który zaproszenie do wejścia w pole sztuki kieruje do studentów IV i V roku wszystkich polskich uczelni i kierunków artystycznych.

Od 8 stycznia 2018 studenci kierunków artystycznych w całej Polsce mogą przesyłać swoje zgłoszenia do konkursu Artystyczna Podróż Hestii, który będąc naturalną częścią polskiego rynku sztuki, daje młodym twórcom realną przestrzeń do zaistnienia w jego szerokim obiegu. W konkursie biorą udział prace z obszarów: malarstwa, grafiki, rzeźby i instalacji, fotografii, sztuki cyfrowej i performance, które można zgłaszać przez specjalny panel na stronie internetowej.

To, co wyróżnia konkurs APH spośród wielu innych konkursów artystycznych, to skupienie uwagi oraz zainteresowanie się działaniami młodych twórców, którzy jeszcze nie opuścili murów uczelni. Istotną korzyścią dla uczestników jest także ocena pozaakademicka, jakiej poddane są ich prace. Finaliści i laureaci konkursu APH wybierani są bowiem w kilkuetapowym głosowaniu jury, w którego skład wchodzą uznane autorytety na polskiej scenie sztuki współczesnej. Wspierając niezależne poszukiwania twórcze studentów, organizator konkursu – Fundacja Artystyczna Podróż Hestii – zachęca w ten sposób do budowania własnej drogi artystycznej.

– Rozpoczynając 17. edycję konkursu Artystyczna Podróż Hestii, zachęcamy do wejścia w pole sztuki, które jest otwarte na głos młodego pokolenia, a co więcej – potrzebuje nieustannie świeżego artystycznego wyrazu. W ten sposób chcemy pokazać, że jest to przestrzeń przyjazna, angażująca nie tylko artystów, ale i odbiorców. Pole sztuki, w którym swój udział ma wielu naszych partnerów, stanowi również przestrzeń bezpośredniego dialogu, tak potrzebnego przecież w dzisiejszym świecie mówi Magdalena Kąkolewska, prezes Fundacji Artystyczna Podróż Hestii.

Przed uczestnikami 17. edycji konkursu APH stoi szansa miesięcznej podróży i rezydencji artystycznej w światowych centrach sztuki nowoczesnej Nowym Jorku i Walencji. Ponadto, jeden z finalistów może otrzymać komercyjne zlecenie na artystyczną koncepcję raportu rocznego Grupy ERGO Hestia. W tym roku pojawi się także nowe wyróżnienie przyznawane przez organizatora konkursu Nagroda Fundacji Artystyczna Podróż Hestii, którą jest 6-miesięczne stypendium w wysokości 12 000 zł brutto na wykonanie projektu artystycznego o tematyce związanej z „podróżą”.

Mecenasem konkursu APH jest Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia SA a ugruntowana pozycja inicjatywy to zasługa wieloletnich partnerów instytucjonalnych, z którymi Fundacja APH współpracuje. Są to uczelnie artystyczne w całej Polsce, Politechnika w Walencji, Residency Unlimited w Nowym Jorku oraz Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, gdzie odbywają się wystawy finalistów. W efekcie, przez kilkanaście lat trwania konkursu stworzono kolekcję składającą się z ponad 40 dzieł;  zrealizowano również 27 rezydencji artystycznych w Nowym Jorku i Walencji, 42 wystaw indywidualnych oraz zbiorowych w całym kraju.

Zgłoszenia prac konkursowych: www.artystycznapodrozhestii.pl/konkurs

Harmonogram 17. edycji Konkursu Artystyczna Podróż Hestii:

8 stycznia 2018: start konkursu i otwarcie panelu zgłoszeń;

25 marca 2018: zamknięcie panelu zgłoszeń i rozpoczęcie obrad jury;

Do 9 maja 2018: ogłoszenie nazwisk finalistów konkursu;

25 czerwca 2018: ogłoszenie nazwisk laureatów podczas wernisażu wystawy finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie;

4 lipca 2018: koniec wystawy finałowej w Muzeum nad Wisłą – filii Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.

FAPH

Dyskusja (0 komentarzy)