Aktualności
Życie akademickie
17 Listopada
Opublikowano: 2017-11-17

18 uczelni nominowanych do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017

27 listopada ogłoszone zostaną uczelnie-laureaci drugiej edycji Nagrody ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017 w sześciu kategoriach: Agriculture Sciences, Engineering & Technology, Humanities, Medical Sciences, Natural Sciences i Social Sciences. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas gali towarzyszącej konferencji „Polskie uczelnie w światowej perspektywie – Rankingi a strategiczne zarządzanie szkołą wyższą””, organizowanej wspólnie przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Polską Komisję Akredytacyjną i Fundację Edukacyjną Perspektywy.

Intencją Nagrody Elsevier jest wskazanie i wyróżnienie uczelni, których najnowsze (z lat 2014-2016) prace naukowe mają największy wpływ na postrzegalność (visibility) polskiej nauki na świecie. Nagroda promuje wysoką jakość badań naukowych i ich umiędzynarodowienie.

Kapituła Nagrody bierze pod uwagę wzrost liczby publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych, publikacje z udziałem zagranicznych współautorów oraz wskaźnik cytowań w danej dyscyplinie (Regulamin Nagrody).

ELSEVIER Research Impact Leaders Award, przyznana po raz pierwszy w roku 2016, jest częścią światowej inicjatywy Elsevier, mającej na celu wspomaganie badań oraz rozwoju nauki. Nagroda jest wyrazem uznania dla wybitnych instytucji badawczych, które mają największy wpływ na badania naukowe i przyczyniają się do lepszej rozpoznawalności polskiej nauki na świecie.

Przedstawiamy listę uczelni nominowanych do ELSEVIER Research Impact Leaders Award 2017. Nominowani w poszczególnych kategoriach prezentowani są w kolejności alfabetycznej.

Agriculture Sciences – Obszar nauk rolniczych i przyrodniczych: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Uniwersytet Rzeszowski

Engineering & Technology Sciences – Obszar nauk inżynieryjnych i technicznych: Akademia Morska w Gdyni, Politechnika Lubelska, Uniwersytet Zielonogórski

Humanities – Obszar nauk humanistycznych: Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński

Medical Sciences – Obszar nauk o zdrowiu i medycznych: Gdański Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski

Natural Sciences – Obszar nauk ścisłych: Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Zielonogórski

Social Sciences – Obszar nauk społecznych: Politechnika Gdańska, Politechnika Poznańska, Politechnika Śląska

Perspektywy

Dyskusja (0 komentarzy)