Aktualności
Życie akademickie
02 Grudnia
Źródło: www.pwsw.pl
Opublikowano: 2021-12-02

W PWSW w Przemyślu powstało Centrum Symulacji Medycznych

W Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu otwarto Centrum Symulacji Medycznych. Będzie służyło studentom pielęgniarstwa, ale także lokalnej społeczności. 

Centrum Symulacji Medycznych będzie działać w ramach Zakładu Pielęgniarstwa PWSW. W skład nowej jednostki wchodzi jedenaście pracowni wyposażonych w symulatory i modele dydaktyczne. Na dwóch piętrach Kolegium Wschodniego (parter i I piętro) znajdują się:

  • sala wysokiej wierności osoby dorosłej, przeznaczona do przeprowadzania klinicznych scenariuszy symulacyjnych zbliżonych do warunków, jakie panują w szpitalu;
  • sala pediatryczna ze stanowiskiem wysokiej wierności do nauki zabiegów pielęgnacyjnych (noworodek, niemowlę, dziecko starsze oraz symulator niemowlęcia wysokiej wierności do przeprowadzania scenariuszy klinicznych);
  • sala do prowadzenia zajęć z zakresu badań fizykalnych i ratownictwa medycznego oraz prowadzenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych;
  • cztery sale do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich niskiej wierności wyposażone w symulatory, trenażery i inne sprzęty przydatne w kształceniu przyszłych pielęgniarek (trenażery o różnym stopniu zaawansowania dające możliwość nauki wykonywania różnorodnych procedur i zabiegów medycznych); sale profilowane do pośredniej wierności z pielęgniarstwa: chirurgicznego/opieki paliatywnej, internistycznego/neurologicznego, psychiatrycznego, geriatrycznego/podstawy rehabilitacji;
  • sala z pielęgniarstwa położniczo-ginekologicznego/szpitalny oddział ratunkowy;
  • pokój domowy osoby starszej;
  • gabinet podstawowej opieki zdrowotnej;
  • sala do debriefingu.

Centrum ma służyć studentom kształcącym się na kierunku pielęgniarstwo, ale również lokalnej społeczności, bo – jak zapowiedziała dr Edyta Guty, prof. PWSW, kierownik Zakładu Pielęgniarstwa – planowane są m.in. konsultacje dla osób z zewnątrz świadczących opiekę nad osobami starszymi.

Początki prac nad uruchomieniem kierunku były trudne, ale ostatecznie udało się złożyć bardzo dobry wniosek i już za pierwszym razem uzyskać zgodę stosownych instytucji na prowadzenie studiów na poziomie licencjackim. Wielu zabiegów wymagało też przeprowadzenie w tak krótkim czasie tej inwestycji. To finalny etap powrotu pielęgniarstwa do Przemyśla – podkreślał podczas uroczystego otwarcia Centrum dr Paweł Trefler, prof. PWSW, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej.

Utworzenie Centrum Symulacji Medycznych kosztowało ok. 4 mln zł, z czego ponad 2,5 mln zł wyłożono ze środków własnych uczelni, 1,2 mln zł to fundusze pochodzące z Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości i Inicjatywy Wsparcia Dążenia do Doskonałości, a 200 tys. zł wydano z dotacji celowej Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Oficjalnemu otwarciu towarzyszył panel ekspercki pt. „Symulacje medyczne w nauczaniu – przykłady z istniejących centrów”. O początkach realizacji zajęć w warunkach symulowanych na kierunku pielęgniarstwo w PWSW opowiedział dr hab. Paweł Więch, prof. PWSW. Z kolei wiedzą na temat organizacji funkcjonowania CSM na Uniwersytecie Rzeszowskim podzielił się dr n. o zdr. Grzegorz Kucaba.

CSM to największa w tym roku inwestycja PWSW, która obchodzi właśnie swoje 20-lecie. Wcześniej otwarto Centrum Sztuk Projektowych, działające w ramach Instytutu Humanistyczno-Artystycznego.

MK, źródło: PWSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)