Aktualności
Życie akademickie
07 Grudnia
Źródło: www.amu.edu.pl
Opublikowano: 2021-12-07

Prof. Tomasz Goslar z Medalem dla „prawdziwego akademika”

Kierujący od 20 lat Poznańskim Laboratorium Węglowym prof. dr hab. inż. Tomasz Goslar został uhonorowany Medalem Homini Vere Academico. Uroczystość odbyła się 3 grudnia.

Medal Homini Vere Academico został ustanowiony w 2013 roku uchwałą Senatu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest wyrazem uznania za imponujący dorobek naukowy i dydaktyczny. Otrzymują go osoby „spełniające wszelkie kryteria, które można stawiać człowiekowi prawdziwie akademickiemu”. Pierwszym wyróżnionym tym odznaczeniem był prof. zw. dr hab. Stanisław Lorenc z Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM. Do grona ponad dwudziestu uczonych uhonorowanych medalem dołączył właśnie prof. Tomasz Goslar, wybitny fizyk, światowy ekspert w dziedzinie badań chronologii i mechanizmów dawnych zmian klimatu.

Działające pod jego kierownictwem Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe zajmuje się określaniem wieku próbek dla instytucji z całego świata, w tym np. najważniejszych światowych uniwersytetów, jak University of Cambridge, University of Oxford, University of California w Berkeley czy Harvard University. Wśród badanych materiałów zawierających węgiel są między innymi: kości, osady z dna jezior, gleba, ceramika, malowidła naścienne, tkaniny, papier czy pergamin. Laboratorium jest wspólną inicjatywą UAM oraz Fundacji UAM, która stanowi przykład łączenia nauki z jej praktycznym zastosowaniem. Funkcjonuje od 20 lat w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym. Od samego początku kieruje nim prof. Goslar.

Medal Homini Vere Academico jest okrągły, wykonany z metalu. Na awersie znajduje się logo Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – orzeł piastowski oraz litery UAM, a dookoła napis: HOMINI VERE ACADEMICO (w górnej części) oraz UNIVERSITAS STUDIORUM MICKIEWICZIANA POSNANIENSIS (w dolnej części). Na rewersie znajduje się zarys Auli Uniwersyteckiej w Poznaniu i cytat prof. Kazimierza Twardowskiego: Uniwersytet/promienieje dostojeństwem,/spływającem na niego/z olbrzymiej doniosłości/funkcyi, którą pełni.

MK, źródło: UAM

Dyskusja (0 komentarzy)