Aktualności
Życie akademickie
05 Września
Opublikowano: 2017-09-05

25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich “Między drukiem a siecią”

W dniach 5-8 września br. odbywa się w Lublinie 25. Konferencja Redaktorów Czasopism Akademickich. Ponad 80 uczestników z całej Polski (przedstawicieli czasopism, portali i wydawnictw uczelnianych) będzie obradowało pod hasłem „Między drukiem a siecią”.

Rozpoczynamy we wtorek 5 września o godz. 15.00 w Inkubatorze Medialno-Artystycznym UMCS (ul. Radziszewskiego 16) sesją „Akademicki Lublin”, podczas której przedstawiciele władz miasta opowiedzą o miejscu instytucji akademickich i naukowych w strategii rozwoju Lublina, a reprezentanci władz lubelskich uczelni publicznych przedstawią krótko swoje uczelnie. Towarzyszyć im będą naukowcy, którzy swoje badania zaprezentują w formie FAMELAB-ów.

W środę (6.09.2017 r.) o godz. 9.00 w tym samym miejscu odbędzie się debata panelowa poświęcona roli czasopism w komunikacji wewnętrznej uczelni, innych zadaniach czasopism, sposobom ich funkcjonowania w druku i internecie oraz wyzwaniom, które przed czasopismami otworzył Internet. Pozostałe sesje – w środę w Chatce Żaka UMCS, a w czwartek (7.09.2017 r.) w Centrum Transferu Wiedzy KUL, mają charakter szkoleniowy i dotyczyć będą zagadnień graficznych, prawa autorskiego, problemów językowych, nieuczciwości akademickiej oraz możliwości uzyskiwania przez autorów prac naukowych należnych im honorariów wynikających z eksploatacji praw autorskich przez firmy reprograficzne.

Spotkania redaktorów czasopism uczelnianych są organizowane od 25 lat. Pierwsze – pod hasłem „Konfrontacje Gazet Akademickich”- odbyło się na Uniwersytecie Gdańskim w 1993 r. Kolejne spotkania były organizowane przez redaktorów czasopism uczelni z różnych ośrodków akademickich w kraju. W Lublinie tego typu konferencja miała miejsce w 1996 r., a była zorganizowana przez redaktorów „Wiadomości Uniwersyteckich” UMCS i „Przeglądu Uniwersyteckiego” KUL.

Organizatorami tegorocznej konferencji są: Fundacja Forum Akademickie, wydawca miesięcznika „Forum Akademickie” i Urząd Miasta Lublin wraz z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej, Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Medycznym w Lublinie i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie.

Patronat honorowy nad konferencja objął dr Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublin, a patronat merytoryczny rektorzy uczelni, które są organizatorami konferencji.

Aneta Adamska

Program obrad konferencji

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~Redaktor Naczelny czasopisma "Automation in Construction" 05.09.2017 22:02

    Szkoda, że dowiaduję się o tym dopiero dzisiaj, w dniu rozpoczęcia konferencji. Jest co najmniej kilku Polaków-redaktorów czasopism międzynarodowych o wysokiej punktacji, wśród nich także ja, którzy na co dzień pracują poza Krajem. Te osoby mogłyby prawdopodobnie wnieść wiele nowych wątków do prowadzonych dyskusji i doradzić, jak należy skutecznie wprowadzać czasopisma krajowe, także uczelniane, do prestiżowych baz danych takich jak ISI Web of Science i inne.