Aktualności
Życie akademickie
14 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-14

357 mln zł dla największych polskich uczelni

357 mln zł dofinansowania – taką sumę otrzyma 10 projektów nagrodzonych ramach III ścieżki w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni. Minister Jarosław Gowin ogłosił dzisiaj wyniki konkursu dla szkół wyższych organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, agencję wykonawczą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Kształcenie dostosowane do potrzeb społeczno-gospodarczych

Celem konkursu jest dostosowanie i realizacja programów kształcenia akademickiego zgodnych z potrzebami społeczno-gospodarczymi.

– Umiejętność wykorzystania innowacyjnego potencjału staje się coraz mocniejszą stroną polskiej gospodarki. Istotne zmiany legislacyjne już niebawem zapewnią polskim naukowcom i przedsiębiorcom warunki do rozwoju przełomowych projektów – mówił wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. – Nowoczesna gospodarka musi być jednak ściśle sprzężona z systemem szkolnictwa. Podejmujemy szereg działań podnoszących kwalifikacje uczelnianych kadr i studentów, bo to ci młodzi ludzie będą niebawem pracować nad technologiami, które mają szansę zrewolucjonizować naszą codzienność – dodał wicepremier.

Stawiamy na podnoszenie kwalifikacji studentów i kadr akademickich

Zintegrowane Programy Uczelni mają posłużyć: podnoszeniu umiejętności studentów i kompetencji dydaktycznych kadr uczelni; tworzeniu i realizacji wysokiej jakości programów stażowych i studiów doktoranckich oraz wspieraniu świadczenie wysokiej jakości usług przez jednostki działające w strukturze uczelni (takich jak akademickie biura karier).

Budżet konkursu wynosił początkowo 250 mln zł, ale wysoki poziom wniosków sprawił, że NCBR podjęło decyzję o zwiększeniu przyznanych środków. Ostatecznie 10 nagrodzonych projektów otrzyma ponad 357 mln zł dofinansowania. W ramach ich realizacji wsparciem zostanie objętych ponad 37 tys. osób – studentów, pracowników i wykładowców szkół wyższych w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu, Gdańsku, Toruniu i Olsztynie.

Konkurs dostosowany do różnych typów uczelni

Ścieżka III przeznaczona jest dla największych i najsilniejszych uczelni – czyli takich, w których kształci się co najmniej 20 tys. studentów, i w których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie A lub A+.

Zgłoszone projekty musiały obejmować zakresem merytorycznym co najmniej 4 z poniższych modułów: 1) moduł programów kształcenia, 2) moduł podnoszenia kompetencji, 3) moduł programów stażowych, 4) moduł wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy, 5) moduł studiów doktoranckich, 6) moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego.

Czas realizacji projektów waha się między 18 a 48 miesięcy.

Zasady konkursu – sprawiedliwa konkurencja

Konkurs Zintegrowane Programy Uczelni jest prowadzony w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Konkurs realizowany jest w oparciu o trzy ścieżki, dostosowane do wielkości i potencjału uczelni. Dzięki temu o dodatkowe środki konkurują ze sobą szkoły wyższe o zbliżonych możliwościach i potencjale. Wyniki konkursu w ramach I i II ścieżki zostaną ogłoszone w lutym 2018 roku.

Alokacja środków w ramach pierwszego konkursu wynosi 500 mln złotych. O dofinansowanie mogą starać się uczelnie publiczne i niepubliczne, na których kształci się co najmniej 200 studentów i które posiadają pozytywną ocenę kształcenia PKA na prowadzonych przez siebie kierunkach. Maksymalna możliwa wartość dofinansowania może wynieść 30 mln złotych.

Ścieżka II przeznaczona jest dla uczelni kształcących co najmniej 200 studentów, na których co najmniej połowa ocenionych jednostek organizacyjnych posiada ocenę parametryczną na poziomie B. Budżet konkursu wynosi 250 ml zł, a maksymalne dofinansowanie w ramach konkursu – 20 mln złotych.

Więcej informacji o wynikach i zasadach konkursu na: www.ncbr.gov.pl.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)