Aktualności
Życie akademickie
09 Października
Źródło: ICM UW
Opublikowano: 2023-10-09

Internetowe kursy z zarządzania danymi badawczymi na platformie NAVOICA

Eksperci z Platformy Otwartej Nauki ICM UW przygotowali cztery kursy typu MOOC poświęcone zarządzaniu danymi badawczymi. Uczestnictwo w nich jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia. Są dostępne na platformie NAVOICA.

Kursy zostały przygotowane w ramach uczestnictwa Polski w European Open Science Cloud. EOSC to inicjatywa, której celem jest stworzenie wirtualnego środowiska służącego m.in. do przechowywania, udostępniania i przetwarzania danych badawczych. W ramach EOSC tworzone są połączenia między istniejącymi i rozwijanymi infrastrukturami, usługami, narzędziami i zasobami naukowymi z różnych dziedzin, które razem będą tworzyć sieć danych i serwisów opartych na zasadach FAIR.

Na platformie NAVOICA dostępne są cztery kursy przygotowane przez Platformę Otwartej Nauki działającą w ramach Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego. Dwa z nich są przeznaczone dla naukowców, którzy na co dzień pracują z danymi badawczymi. Mają na celu przekazanie uczestnikom wszechstronnej wiedzy na temat zarządzania danymi oraz wykształcenie umiejętności i kompetencji pozwalających na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce, czyli sprawne zarządzanie danymi podczas realizacji projektów badawczych. Kursy dostępne są na poziomie podstawowym średnio zaawansowanym.

Kolejne dwa kursy adresowane są do data stewardów, którzy wspierają naukowców w zarządzaniu danymi badawczymi. Ich uczestnicy poznają najważniejsze zadania data stewardów oraz umiejętności niezbędne do ich realizacji, a także sposoby na usprawnienie zarządzania danymi w projektach i instytucjach naukowych. Również te kursy dostępne są na poziomie podstawowym i średnio zaawansowanym.

Uczestnictwo we wszystkich czterech kursach, które przygotowano na zlecenie Narodowego Centrum Nauki, jest bezpłatne i kończy się otrzymaniem zaświadczenia.

NAVOICA to ogólnopolska platforma edukacyjna oferująca bezpłatne kursy online typu MOOC (ang. Massive Open Online Courses) realizowane przez uczelnie i instytucje edukacyjne.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)