Aktualności
Życie akademickie
29 Stycznia
Źródło: www.tu.kielce.pl
Opublikowano: 2019-01-29

50-lecie turystyki akademickiej w Kielcach

Politechnika Świętokrzyska świętuje złoty jubileusz turystyki akademickiej. Działający na kieleckiej uczelni Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat” liczy obecnie 64 członków, a organizowane imprezy gromadzą ponad 600 uczestników.

Historia turystyki akademickiej Politechniki Świętokrzyskiej sięga początków, powstałej w 1965 roku, uczelni. Przez pierwsze dwa lata odbywały tylko studia wieczorowe, natomiast na prowadzonych od roku akademickiego 1967/68 studiach dziennych zaczęły powstawiać organizacje studenckie i pojawiać się pierwsi turystyczni działacze. Już w październiku 1968 roku odbyła się pierwsza uczelniana impreza turystyczna – I Inauguracyjny Rajd Studentów Kielecko-Radomskiej Wyższej Szkoły Inżynierskiej (K-R WSI). W tym historycznym rajdzie ze Świętej Katarzyny do Nowej Słupi udział wzięło około 50 osób. Jako pierwsi na metę dotarli studenci: Stanisław Gad, Józef Gębka i Ryszard Kobus. Natomiast ukonstytuowana w kwietniu 1969 roku Komisja Turystyki i Sportu, pod przewodnictwem Heleny Pszennak (obecnie Szuster-Kowalczyk), zorganizowała w dniach 9–11 maja 1969 roku I Świętokrzyski Złaz Studentów K-R WSI, w którym uczestniczyły aż 182 osoby. W ten sposób zapoczątkowano długoletni cykl jesiennych i wiosennych imprez turystycznych.

Duże zainteresowanie uprawianiem turystyki zaowocowało powstaniem 18 stycznia 1970 roku Koła PTTK nr 14 (30 założycieli), którego prezesem został Stefan Szałkowski. Wówczas prelekcję na temat świętokrzyskiej przyrody wygłosił prof. Edmund Massalski – obecny patron Głównego Szlaku Świętokrzyskiego. Natomiast 21 stycznia 1970 roku uruchomiono pod kierownictwem Stanisława Pyczka wypożyczalnię sprzętu turystycznego. W następnych latach powstawały kolejne organizacje: Speleoklub WSI, Akademicki Klub Turystyczny (AKT), Akademicki Klub Narciarski „Puch”, Akademicki Klub Kolarski „Pionek”. Kulminacją rozwoju organizacyjnego było powołanie 8 listopada 1978 roku (76 założycieli) przy Politechnice Świętokrzyskiej Oddziału Akademickiego PTTK (prezes Janusz Przetacznik), który zrzeszał również studentów Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Oddział w 1988 roku liczył aż 526 członków. Niestety, akademicki ruch turystyczny nie przetrwał kryzysu organizacyjno-osobowego na początku lat 90. ubiegłego wieku, a powstałą pustkę próbował wypełnić Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego.

Przełomowym w dziejach uczelnianej turystyki okazał się rok 2001. Dzięki inicjatywie wykładowcy Sławomira Luścińskiego studenci Zarządzania i Marketingu (ZiM) zorganizowali w dniach 12–13 maja I poZiMowy Złaz Studentów Politechniki Świętokrzyskiej (160 uczestników, kierownik Krzysztof Sabat), dzięki wsparciu organizacyjnemu ówczesnych władz dziekańskich i rektorskich. Natomiast 20 października odbył się I przedZiMowy Złaz (kierownik Kamil Przygoda). W ten sposób powrócono do starej tradycji wiosennych i jesiennych imprez turystycznych. Zainspirowani sukcesami organizatorzy złazów postanowili reaktywować studencki ruch turystyczny i 19 grudnia 2001 roku założyli na nowo powstałym Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego Wydziałowy Klub Turystyki Kwalifikowanej (prezes Kamil Przygoda). Natomiast 5 czerwca 2003 roku powstał (10 założycieli) Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK „Sabat” (AKTK) z prezesem Marleną Pocheć. Jednak już jesienią 2005 roku nad tymi organizacjami zawisło widmo likwidacji, ze względu na braki osobowe. Decydujący moment nastąpił 23 maja 2006 roku, kiedy to prezesem AKTK wybrano Krzysztofa Sabata. Udało się wówczas zaktywizować akademicką działalność turystyczno-krajoznawczą, która od tamtego czasu stopniowo zaczęła się rozwijać w wielu różnych formach aktywności (piesza, górska, rowerowa, kajakowa, żeglarska). Obecnie AKTK liczy 64 członków i organizuje około 17 imprez rocznie, w których bierze udział ok. 600 osób.

Krzysztof Sabat

 

Dyskusja (0 komentarzy)