Aktualności
Życie akademickie
25 Września
Opublikowano: 2018-09-25

Wystartował konkurs o stypendium FNP

Do 31 października br. młodzi naukowcy z całej Polski mogą ubiegać się o prestiżowe stypendium START przyznawane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

START jest największym i najstarszym w Polsce programem stypendialnym dla naukowców. Od momentu jego uruchomienia w 1993 roku przyznano 3 536 stypendiów na łączną kwotę ponad 78,5 mln zł. Celem programu jest wsparcie finansowe najzdolniejszych młodych badaczy w trudnych początkach kariery, tak aby mogli w pełni poświęcić się pracy naukowej. W ubiegłych latach wysokość rocznego stypendium wynosiła 28 000 zł. Stypendium można przeznaczyć na dowolny cel.

– Stypendia START to sposób na zatrzymanie najzdolniejszych młodych badaczy „w nauce” i zachęcanie ich do kontynuowania kariery naukowej. Dla stypendystów to prestiż i pomoc, żeby nie musieli dorabiać, tylko rzeczywiście mogli się skupić na pracy badawczej – mówi prof. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

O stypendium START mogą ubiegać się badacze reprezentujący wszystkie dziedziny nauki, którzy w roku składania wniosku nie przekroczyli 30 roku życia. Głównym kryterium oceny kandydata jest jakość i oryginalność jego dotychczasowego dorobku naukowego oraz jego osiągnięcia badawcze. Program START oferuje również dodatkowo stypendium wyjazdowe, które można przeznaczyć na kilkutygodniowy pobyt w naukowej instytucji zagranicznej.

– Program START to sztandarowy konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. Wyróżniamy w nim najbardziej utalentowanych, najzdolniejszych młodych naukowców w Polsce. Konkurencja jest bardzo silna – wybieramy ok. 100 stypendystów z grona ponad tysiąca kandydatów – mówi dr Tomasz Poprawka, wicedyrektor ds. działalności programowej w FNP.

Ocena wniosków składa się z kilku etapów i jest prowadzona w systemie peer review przez uczonych, będących uznanymi autorytetami w danej dziedzinie nauki. Wnioski najpierw ocenia co najmniej dwóch ekspertów, a następnie panel ekspercki, który najlepsze z nich kieruje do recenzji. Każdy wniosek zakwalifikowany do tego etapu jest oceniany przez kolejnych trzech recenzentów. Ostateczną decyzję o przyznaniu stypendium podejmuje Zarząd Fundacji, a zatwierdza ją Rada FNP. Stypendia w konkursie 2019 zostaną sfinansowane nie tylko ze środków własnych Fundacji, lecz także ze środków przekazanych przez prywatnych darczyńców (w tym firmy) oraz z wpłat 1% podatku dochodowego.

Wyniki zostaną ogłoszone w maju przyszłego roku. Więcej informacji: https://www.fnp.org.pl/start-2019-rusza-nabor-wnioskow/ 

Dominika Wojtysiak-Łańska

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)