Aktualności
Życie akademickie
03 Października
Fot. Danuta Matloch
Opublikowano: 2018-10-03

List ministra kultury z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019

Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński skierował list z życzeniami do władz i studentów szkół artystycznych.

We wstępie zwrócił uwagę na dwa ważne wydarzenia: setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz wejście w życie nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Docenił zaangażowanie całego szkolnictwa artystycznego w obchody stulecia niepodległości. Co do Ustawy 2.0, wyraził z kolei nadzieję, że implementacja jej zapisów uruchomi kreację artystyczną. Nowe przepisy, dające uczelniom daleko idącą autonomię, pozwalają na stworzenie uczelni od podstaw. To jest moment, kiedy od nowa w uczelniach będzie tworzona wewnętrzna struktura organizacyjna i legislacja oraz narzędzia służące podnoszeniu jakości kształcenia – napisał w liście.

Szef resortu kultury przypomniał też, że kiedy 100 lat temu rodziła się niepodległość, w styczniu 1919 roku zorganizowano Powszechny Zjazd Polskich Artystów Plastyków i Delegatów Rady Sztuki w Warszawie. Wypowiedziane wówczas słowa o tym, że interesy sztuki polskiej i artystów powinno się uznać za jedną z najpilniejszych trosk państwa przy budowie normalnych warunków bytu dla wielkiego cywilizowanego narodu, który pragnie zająć należne mu miejsce w związku państw europejskich, uznał za aktualne i dziś. Przed Państwem stoi historyczne wyzwanie stworzenia uczelni artystycznych z myślą o następnych pokoleniach młodych artystów” – zaapelował wiceminister.

W swoim liście prof. Gliński dodał, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku podejmuje decyzje o współprowadzeniu instytucji kultury. Podkreślił, że wspieranie instytucji o zasięgu ogólnopolskim, ale również regionalnych istotnych dla polskiej kultury i dziedzictwa narodowego jest jednym z priorytetów Ministerstwa. Zaznaczył, że rok 2019, z okazji przypadającej wówczas 200 rocznicy urodzin, będzie Rokiem Stanisława Moniuszki. Z tej okazji MKiDN ogłosiło specjalny program, który wesprze finansowo przedsięwzięcia artystyczne, naukowe, edukacyjne, dokumentacyjne oraz popularyzatorskie, realizowane zarówno w kraju, jak i za granicą.

Na koniec wicepremier złożył całej społeczności akademickiej życzenia sukcesów naukowych oraz artystycznych.

MK

List ministra kultury z okazji inauguracji roku akademickiego 2018/2019

 

Dyskusja (0 komentarzy)