Aktualności
Opublikowano: 2018-10-15

Medal im. Wiktora Kemuli dla prof. Szefera

Prof. Piotr Szefer, kierownik Katedry i Zakładu Bromatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, otrzymał Medal im. Wiktora Kemuli. Wyróżnienie zostało przyznane za wybitne osiągnięcia naukowe w zakresie chemii analitycznej. 

Dotychczas medalem tym zostało odznaczonych 20 polskich naukowców. W tym gronie prof. Piotr Szefer jest jedynym profesorem nauk farmaceutycznych. Koronną tematyką badawczą prof. Wiktora Kemuli była analiza polarograficzna. W latach 1929-1930 pracował na Uniwersytecie Karola w Pradze u twórcy polarografii Jaroslava Heyrovskiego – późniejszego laureata Nagrody Nobla (1959 r.). Spośród licznych, uznanych i cenionych na forum międzynarodowym osiągnięć prof. Kemuli, m.in. w zakresie obecnie określanej mianem chemii supramolekularnej, można wymienić przede wszystkim opracowanie nowych metod instrumentalnych. Był twórcą dwóch nowatorskich metod, tj. chromato-polarografii oraz metody „wiszącej” kroplowej elektrody rtęciowej. Ta ostatnia była pierwowzorem licznych i różnorodnych metod analitycznych, zwanych obecnie metodami woltamperometrii inwersyjnej lub stripingowej.

Prof. Szefer zastosował bliską prof. Kemuli metodę polarograficzną przy wykonywaniu swojej pracy doktorskiej. W tym kontekście warto podkreślić fakt, że właśnie ta technika analityczna zapoczątkowała jego dalszą przygodę z chemią analityczną, jako dyscypliną naukową niezmiernie przydatną, m.in. w naukach farmaceutycznych.

Uroczystość wręczenia medalu prof. Szeferowi odbyła się podczas 61. Zjazdu Naukowego PTChem w sali audytoryjnej Wydziału Chemicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W ramach wydarzenia prof. Szefer wygłosił wykład plenarny pt. „Ocena analityczna i chemometryczna jakości i bezpieczeństwa żywności”.

(Źródło: GUMed)

 

Dyskusja (0 komentarzy)