Aktualności
Życie akademickie
14 Grudnia
Opublikowano: 2017-12-14

723 stypendystów ministra nauki

645 studentów i 78 doktorantów otrzyma stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia. W tym roku akademickim studenci otrzymają wsparcie w wysokości 15 tys. zł, a doktoranci –  25 tys. złotych.

Rektorzy uczelni z całej Polski nadesłali do resortu nauki ponad 1800 wniosków o przyznanie stypendium. Wnioski oceniał zespół złożony z 24 ekspertów pochodzących z siedmiu obszarów nauki i sztuki. Na podstawie listy rankingowej decyzję o przyznaniu stypendiów podejmował minister Jarosław Gowin.

Osoby, które otrzymały stypendium musiały uzyskać co najmniej 10 pkt – w przypadku studentów oraz 65 pkt – w przypadku doktorantów. Punkty można było zdobyć za osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Pełna lista stypendystów znajduje się tutaj.

Źródło: MNiSW

Dyskusja (0 komentarzy)