Aktualności
Życie akademickie
25 Marca
Źródło: www.uj.edu.pl
Opublikowano: 2019-03-25

UJK będzie promował chińską kulturę i sztukę

Na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach powstanie oddział krakowskiego Instytutu Konfucjusza – placówki promującej chińską kulturę i sztukę. W planach są kursy języka, wystawy, prelekcje i przeglądy filmowe.

Porozumienie dotyczące założenia filii placówki działającej przy Uniwersytecie Jagiellońskim podpisali rektor UJK prof. Jacek Semaniak oraz pełnomocnik rektora UJ ds. internacjonalizacji prof. Adam Jelonek. Świętokrzyska uczelnia podpisała już kilka porozumień o współpracy z ośrodkami akademickimi z Państwa Środka. Jej studenci wyjeżdżają do Azji, a każdego roku kilkudziesięciu chińskich żaków studiuje na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym UJK. W Kielcach liczą również, że parafowana umowa z Instytutem Konfucjusza UJ przyczyni się do pogłębienia współpracy gospodarczej między świętokrzyskimi i chińskimi przedsiębiorcami.

Również krakowska uczelnia, od momentu powstania tam Instytutu Konfucjusza, zaczęła się otwierać nie tylko na Chiny, ale na cały kontynent azjatycki. W tej chwili z 40 działających w Chinach wydziałów polonistycznych, działalność 9 z nich nadzoruje Uniwersytet Jagielloński.

– To pozwoliło na uruchomienie licznych podwójnych dyplomów z uczelniami chińskimi. Aktualnie studiuje u nas ponad 100 chińskich studentów. To właśnie efekt 13-letniej działalności Instytutu Konfucjusza w Krakowie – dodaje prof. Adam Jelonek.

Instytut Konfucjusza w Krakowie powstał w 2006 roku i obecnie jest jedną z ponad 500 tego typu instytucji na świecie. Prowadzi kursy nie tylko dla studentów UJ, ale również dla wszystkich zainteresowanych nauką języka mandaryńskiego, w tym uczniów szkół podstawowych i średnich. W swojej ofercie ma też specjalistyczne kursy językowe dla biznesmenów. Każdego roku korzysta z nich ok. 1000 osób. Instytut dodatkowo każdego roku organizuje ok. 80 wydarzeń kulturalnych, w tym m.in. wykłady i warsztaty, odczyty, szkolenia, pokazy filmów, wystawy, obchody tradycyjnych chińskich świąt. Przeprowadza również uznawane na całym świecie egzaminy z języka chińskiego jako obcego. W okresie od grudnia 2017 r. do czerwca 2018 br. zdawało je prawie pół tysiąca osób.

Strategia rozwoju Instytutu Konfucjusza obejmuje działalność dydaktyczną, naukową i badawczą. Jednostka, będąc integralną częścią UJ, zamierza wspierać i promować polskich badaczy zajmujących się Chinami. Planowane jest utworzenie czasopisma naukowego w języku angielskim. Instytut chciałby również pomagać w rozwijaniu kontaktów innych wydziałów i jednostek uniwersyteckich zainteresowanych prowadzeniem badań naukowych oraz stanowić platformę integrująca środowisko naukowo-badawcze uczelni. Strategia zakłada również wprowadzenie programu kształcenia kadr dla biznesu.

Łukasz Wspaniały

Dyskusja (0 komentarzy)