Aktualności
Życie akademickie
08 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-06-08

Absolwenci UJ bezkonkurencyjni na egzaminach na aplikacje

Nieprzerwanie od 2008 roku absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskują najlepsze wyniki podczas egzaminów na aplikacje. Nie inaczej było i w ubiegłym roku. Analizę przedstawiło właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Resort organizuje egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną od 2006 roku, a na komorniczą zaczął je przeprowadzać dwa lata później. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i zakres. W sumie przez cały ten okres do egzaminów przystąpiło 142,3 tys. osób, z czego pomyślnie udało się przebrnąć blisko 66,7 tys. Oznacza to zdawalność na poziomie 46,1%. Egzaminy te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najprostszą i najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego.

Ostatni taki egzamin odbył się 26 września 2020 roku. Przystąpiło do niego 6118 osób, co jest najgorszym wynikiem od 2005 roku (wówczas egzaminowanych było prawie 5 tys.). Najwyższą frekwencję odnotowano w 2009 r., kiedy w egzaminach brało udział ponad 14 tys. osób. W ub.r. kandydaci reprezentowali 47 uczelni, w tym 23 publiczne, 24 niepubliczne i 6 zagranicznych (Europa Universität Viadrina (Niemcy), Luiss Guido Carli (Włochy), Uniwersity of Cambrige (Wielka Brytania), University of London (Wielka Brytania), University of Nottingham (Wielka Brytania), Université Paris II Panthéon-Assas (Francja),

Spośród ubiegłorocznych absolwentów najwięcej przedstawicieli miały: Uniwersytet Warszawski (550), Uniwersytet Jagielloński (430) i Uniwersytet Śląski (357). Uwzględniając konkretne aplikacje liderami były: UW (adwokacka), UJ (radcowska), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (notarialna), Uniwersytet Rzeszowski (komornicza). Egzaminy zdały 3028 osób, czyli 49,5% ogółu kandydatów.

Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2254 osoby, z których zdało 1157 (51,3%). O aplikację radcowską starały się 3044 osoby, a zdało 1497 z nich (49,2%). Notarialną ścieżkę kariery obrały 642 osoby, ale pierwszy etap pomyślnie zaliczyło 223 (34,7%). Wreszcie na egzamin na aplikację komorniczą stawiło się 178 osób, lecz zdało go 151 (84,8%).

Najlepiej wypadli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od trzynastu już lat krakowska Alma Mater dzierży nieprzerwanie pałeczkę lidera w zdawalności. Poza nimi w czołówce znaleźli się absolwenci: Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego.

Do egzaminów przystąpiło 3939 kobiet, co stanowi 64,4% wszystkich zdających. Wynik pozytywny uzyskało 1880 z nich, zdawalność w tej grupie wyniosła 47,7%. 123 osoby wskazały, że przystępują do egzaminu po raz 5 lub więcej (w tym 1 osoba po raz 13 oraz 2 osoby po raz 12).

MK

Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje

Dyskusja (0 komentarzy)