Aktualności
Życie akademickie
13 Czerwca
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2022-06-13

Absolwenci UJ bezkonkurencyjni w naborze na aplikacje prawnicze

Nieprzerwanie od 2008 roku absolwenci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskują najlepsze wyniki podczas egzaminów na aplikacje. Nie inaczej było i w ubiegłym roku. Analizę przedstawiło właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości.

Resort organizuje egzaminy wstępne na aplikacje: adwokacką, radcowską i notarialną od 2006 roku, a na komorniczą zaczął je przeprowadzać dwa lata później. Wszystkich kandydatów obowiązują te same zasady i zakres. W sumie przez cały ten okres do egzaminów przystąpiło 148,6 tys. magistrów prawa, z czego pomyślnie udało się przebrnąć blisko 69,4 tys. Oznacza to zdawalność na poziomie 46,7%. Egzaminy te od lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem absolwentów studiów prawniczych. Ukończenie aplikacji i zdanie państwowego egzaminu zawodowego jest najprostszą i najczęściej wybieraną drogą uzyskania uprawnień do wykonywania zawodów adwokata, radcy prawnego, notariusza czy komornika sądowego.

Ostatni taki egzamin odbył się 25 września 2021 roku. Przystąpiło do niego 6373 osoby, tj. o 255 więcej niż w najgorszym pod tym względem od lat roku 2020. Najwyższą frekwencję odnotowano w 2009 r., kiedy w egzaminach brało udział ponad 14 tys. osób. W ub.r. kandydaci reprezentowali 48 polskich uczelni, w tym 23 publiczne, 25 niepublicznych, a także 7 zagranicznych: Uniwersytet w Salzburgu (Austria), Homelski Państwowy Uniwersytet im. F. Skaryny (Białoruś), Rosyjski Państwowy Uniwersytet im. Immanuela Kanta (Rosja), Federalna Państwowa Budżetowa Instytucja Oświatowa Wyższego Kształcenia Zawodowego „Rosyjska Akademia Praworządności” (Rosja), Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki (Ukraina), Uniwersytet Zarzadzania i Prawa w Chmielnickim (Ukraina), Durham University (Wielka Brytania).

Spośród ubiegłorocznych absolwentów najwięcej przedstawicieli miały: Uniwersytet Warszawski (565), Uniwersytet Wrocławski (495) i Uniwersytet Jagielloński (418). Uwzględniając konkretne aplikacje liderami były: UW (adwokacka), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (radcowska), UMK (notarialna), Uniwersytet Wrocławski (komornicza). Egzaminy zdało 3800 osób, czyli 59,6% ogółu kandydatów.

Do egzaminu na aplikację adwokacką przystąpiło 2378 osób, z których zdało 1422 (59,8%). O aplikację radcowską ubiegało się 3073 absolwentów, a zdało 1812 z nich (59%). Notarialną ścieżkę kariery obrało 746 kandydatów, ale pierwszy etap pomyślnie zaliczyło 453 (60,7%). Wreszcie na egzamin na aplikację komorniczą stawiło się 176 osób, lecz zdało go 113 (64,2%).

Najlepiej wypadli absolwenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od czternastu już lat krakowska uczelnia dzierży nieprzerwanie pałeczkę lidera w zdawalności. Ponadto w czołówce znaleźli się absolwenci: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. Najlepszy wynik uzyskał absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie – 144 punkty.

Do egzaminów przystąpiło 4060 kobiet, co stanowi 63,7% wszystkich zdających. Wynik pozytywny uzyskało 2315 z nich, zdawalność w tej grupie wyniosła 57%. Po raz piąty lub więcej przystąpiło do egzaminu 105 osób (w tym dwie osoby po raz 13 i jedna osoba po raz 12).

MK

Analiza wyników egzaminów wstępnych na aplikacje

Dyskusja (0 komentarzy)