Aktualności
Życie akademickie
26 Stycznia
Źródło: CTK AGH
Opublikowano: 2022-01-26

AGH inicjuje współpracę z Aeroklubem Krakowskim

Akademia Górniczo-Hutnicza i Stowarzyszenie Aeroklub Krakowski będą prowadzić wspólną działalność naukową oraz dydaktyczną, w tym upowszechnianie wiedzy dotyczącej technologii kosmicznych i lotnictwa. Na terenie lotniska AK w Pobiedniku Wielkim powstanie laboratorium AGH – satelitarna stacja naziemna.

Planowana inwestycja na terenie lotniska składać się będzie z kompleksu pomieszczeń laboratoryjnych, w których prowadzone będą zajęcia dydaktyczne z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu. System antenowy o średnicy 4,5 m i wadze około 1900 kg będzie zamknięty w kopule chroniącej przed niekorzystnym wpływem zjawisk meteorologicznych. Planowany termin rozpoczęcia prac przewidziany jest na ten rok.

Stworzenie naziemnego segmentu systemu łączności satelitarnej niezbędne jest do obsługi przyszłych misji kosmicznych realizowanych przez pracowników oraz studentów AGH, m.in. w kontekście planowanego na kolejne lata wyniesienia satelity AGH na niską orbitę okołoziemską. Ponadto stacja będzie dla nas bazą techniczną umożliwiającą praktyczną realizację kształcenia studentów w zakresie podstaw łączności satelitarnej, w tym przetwarzania danych pochodzących z obrazowania satelitarnego oraz bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych – wyjaśnia prof. Tadeusz Uhl, dyrektor Centrum Technologii Kosmicznych AGH.

W satelitarnej stacji naziemnej studenci i pracownicy AGH będą mieli możliwość zbierania oraz przetwarzania różnego rodzaju danych na potrzeby organów administracji publicznej. Warto również dodać, że w laboratorium testowane będą rozwiązania zwiększające niezawodność, bezpieczeństwo, a także efektywność transmisji danych na odcinku między centrum kontroli misji a satelitą oraz między satelitami. Stacja ma być także docelowo miejscem realizacji przedsięwzięć ukierunkowanych na opracowanie nowych technologii kosmicznych w ramach współpracy z innymi zespołami, ośrodkami naukowymi oraz przemysłem kosmicznym, krajowym i zagranicznym.

Aeroklub Krakowski, podpisując porozumienie z AGH, wchodzi w nowy obszar działalności. Jest to z pewnością duże wyzwanie, ale jednocześnie wielka szansa na rozwój naszego stowarzyszenia. Jesteśmy dumni, że dzięki zaproszeniu do współpracy możemy uczestniczyć w tworzeniu małopolskiej historii eksploracji kosmosu. Mamy nadzieję na wieloletnią współpracę i sukcesy w poszerzaniu granic. Sky is no limit – podkreśla Sabina Hawryłko, dyrektor AK.

Współpraca między AGH a Aeroklubem Krakowskim obejmie także organizację kursów podstaw pilotażu szybowców i samolotów dla studentów oraz pracowników AGH.

Aeroklub Krakowski jest jednym z najstarszych, uznanych stowarzyszeń lotniczych w Polsce realizującym cele statutowe, jakimi są m.in.: stwarzanie warunków do szeroko rozumianej działalności lotniczej, szkolenie lotnicze i doskonalenie umiejętności lotniczych, upowszechnianie wiedzy, umiejętności i dobrych praktyk w lotnictwie, promocja lotnictwa. Zajmuje się również wspomaganiem rozwoju techniki lotniczej, wynalazczości i innowacyjności w lotnictwie, rozpowszechnianiem i wdrażaniem nowych rozwiązań w działalności lotniczej, a także działalnością naukowo-techniczną.

źródło: AGH

Dyskusja (0 komentarzy)