Aktualności
Opublikowano: 2020-01-17

Akademia badań klinicznych

Agencja Badań Medycznych podpisała list intencyjny z Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu dotyczący współpracy w zakresie realizacji projektu „Akademia Badań Klinicznych”. Jego celem jest przygotowanie unikalnego programu studiów podyplomowych z zakresu niekomercyjnych badań klinicznych realizowanych na wrocławskim UM.

Planowane są dwie edycje skierowane do 140 uczestników tworzących interdyscyplinarne zespoły badawcze (lekarz, koordynator, personel pomocniczy, ekonomiści, statystycy, prawnicy etc.). Zajęcia będą prowadzone zarówno przez wykładowców UM, jak i pracowników ABM. Tematyką studiów mają być różnorodne zagadnienia związane z niekomercyjnymi badaniami klinicznymi.

„Podjęte działania mają na celu zwiększenie wiedzy i kompetencji z zakresu planowania, przeprowadzania i monitorowania niekomercyjnych badań klinicznych, co w dalszej perspektywie wpłynie na wzrost realizowanych badań klinicznych w naszym kraju. Przeprowadzona w ostatnich latach analiza stanu badań klinicznych w Polsce (raport PwC 2015) wykazała znaczące niewykorzystanie potencjału Polski w zakresie realizacji niekomercyjnych badań klinicznych” – informuje ABM.

Autorzy projektu uważają, że absolwenci nowego kierunku studiów  mogą znacząco zwiększyć liczbę prowadzonych w Polsce badań klinicznych. Słuchacze studiów zdobędą wiedzę, która pozwoli na poszukiwanie nowych rozwiązań diagnostyczno-terapeutycznych i wprowadzanie ich w życie.

JK

(Źródło: ABM)

Dyskusja (0 komentarzy)