Aktualności
Życie akademickie
09 Listopada
Źródło: www.wssp.edu.pl
Opublikowano: 2021-11-09

Akademia Nauk Stosowanych także w Lublinie

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie zmieniła nazwę na Akademię Nauk Stosowanych. To kolejna z niepublicznych uczelni zawodowych, która skorzystała z nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Nowe przepisy umożliwiają uczelniom, które spełniają wskazane w dokumencie warunki, wprowadzenie do swojej nazwy zastrzeżone ustawowo słowa „akademia nauk stosowanych”. Wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwy złożyło dotąd 8 niepublicznych uczelni zawodowych: Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie, Ateneum – Szkoła Wyższa w Gdańsku, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Sopocka Szkoła Wyższa, Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu, Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie oraz Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna. Dwie pierwsze uzyskały już status akademii.

Decyzję o podniesieniu statusu Wyższej Szkole Społeczno-Przyrodniczej im. Wincentego Pola w Lublinie przekazał 8 listopada minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. W jego obecności odbyło się także uruchomienie nowoczesnego Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej. Zostało stworzone z myślą o studentach pielęgniarstwa i położnictwa. Powstały trzy pracownie umiejętności pielęgniarskich i jedna umiejętności położniczych. Powierzchnia nowej jednostki wynosi ponad 600 metrów kwadratowych. Inwestycja pochłonęła 2,5 mln zł.

Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie została utworzona w roku 2000. Jej mury opuściło dotąd ponad 12 tys. absolwentów. Obecnie kształci się w niej blisko 4 tys. studentów, w tym cudzoziemcy z 60 krajów. Uczelnia zatrudnia 18 profesorów tytularnych, 15 doktorów habilitowanych, 100 doktorów. W ofercie jest osiem kierunków studiów magisterskich i licencjackich, a także 98 kierunków studiów podyplomowych. Uczelnia dysponuje aulą na 200 osób, gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, kosmetyki, pracownią wizażu i stylizacji, anatomii, pierwszej pomocy przedmedycznej, biomechaniki, masażu, laboratorium biochemicznym, pracowniami
umiejętności pielęgniarskich, turystyki, krajoznawstwa, hotelarstwa, geografii i informatyki.

MK, źródło: WSSP

Nowe akademie, nowe niewiadome

Dyskusja (0 komentarzy)