Aktualności
Życie akademickie
24 Listopada
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-11-24

Akademia w trakcie pandemii

Badanie dotyczące doświadczenia pracy na uczelni w trakcie pandemii COVID-19 prowadzi zespół badaczek i badaczy z sześciu polskich uczelni. Wyniki będą podstawą ogólnodostępnego kompleksowego raportu obejmującego różne aspekty pracy akademickiej.

Projekt badawczy „UNICOV: Akademia w trakcie pandemii. Doświadczenia i organizacja pracy na polskich uczelniach” realizowany jest pod auspicjami Komisji ds. Komunikacji i Odpowiedzialności Społecznej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Odpowiadają za niego badaczki i badacze z sześciu polskich uczelni: Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytetu Wrocławskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS.

Celem badań jest identyfikacja wyzwań, z jakimi musiały radzić sobie osoby zatrudnione w rolach nauczycieli akademickich w czasie pandemii oraz wstępne rozpoznanie skutków pandemii dla funkcjonowania w tej roli. Wyniki staną się podstawą ogólnodostępnego kompleksowego raportu obejmującego różne aspekty pracy akademickiej.

Badanie składa się z pytań metryczkowych oraz modułów podstawowych i dodatkowych. Moduły podstawowe dotyczą pracy zdalnej i jej psychospołecznych konsekwencji oraz realizowania zadań organizacyjnych, a także badawczych lub artystycznych i dydaktycznych (jeśli wskazane stanowisko obejmuje takie zadania). Ponadto badanie obejmuje dodatkowe moduły losowane (dotyczące zarządzania w akademii, przekonań oraz aspektów technologicznych). Osoby zajmujące stanowiska związane z kierowaniem pracą innych są proszone o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące doświadczeń w zarządzaniu w czasie pandemii. Wypełnienie ankiety nie powinno zająć więcej niż pół godziny. W badaniu można wziąć udział klikając w link.

Uczestnictwo w badaniu jest dobrowolne. Jak zapewniają autorzy projektu, uzyskane wyniki są poufne, to znaczy że indywidualne dane uzyskane od osoby uczestniczącej nie będą rozpowszechniane w sposób umożliwiający jej identyfikację, a jedynie przetwarzane w postaci zbiorczych zestawień w celu opracowania naukowego.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)