Aktualności
Życie akademickie
17 Marca
Źródło: WSPiA
Opublikowano: 2021-03-17

Akademickie Targi Pracy WSPiA 

Spotkania z pracodawcami, możliwość przesłania CV, szkolenia, webinaria oraz ponad 70 wystawców – do poniedziałku 22 marca trwają Akademickie Targi Pracy organizowane przez WSPiA Rzeszowską Szkołę Wyższą. W tym roku impreza odbywa się w formule online.

Rekrutacja w dobie pandemii jest wyzwaniem zarówno dla firm, jak i dla poszukujących pracy, praktyk lub stażu. Dlatego WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa, chcąc ułatwić ten proces, zdecydowała się na zorganizowanie Akademickich Targów Pracy w formie zdalnej. Targi rozpoczęły się we wtorek 16 marca na specjalnie stworzonej stronie internetowej. Pod adresem: targi.wspia.eu przez tydzień dostępne będą m.in. wizytówki firm, instytucji, organizacji w tym studenckich oraz firm szkoleniowych. Uczestnicy targów mają możliwość przesyłania swojego CV do pracodawców. Dodatkowo w terminach określonych przez wystawców możliwe są spotkania m.in. w formie wideo rozmów oraz otwartych prezentacji, prelekcji i ciekawych warsztatów.

W czasie imprezy będzie można m.in. spotkać się z przedstawicielami instytucji rynku pracy, poznać zasady wolontariatu w organizacjach pożytku publicznego i porozmawiać o specyfice prowadzenia działalności gospodarczej w różnych branżach. Uczestnicy mają również możliwość skorzystania z ofert instytucji otoczenia biznesu, a także udziału w warsztatach związanych z rozwojem zawodowym.

W Akademickich Targach Pracy 2021 organizowanych przez WSPiA uczestniczy ponad 80 wystawców. Są to m.in. pracodawcy z sektora prywatnego i publicznego, instytucje rynku pracy i biznesu, służby mundurowe, firmy szkoleniowe, trenerzy oraz organizacje charytatywne i studencie. Podczas targów można spotkać się także z przedstawicielami kół naukowych i klinik doradczych działających w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej. Zaplanowano także szkolenia i webinary z zakresu kreowania pomysłów na biznes oraz tworzenia swojego wizerunku i wizerunku wlanej firmy. Swoje szkolenia zaproponują także firmy doradztwa zawodowego, korporacje prawnicze, kancelarie adwokackie oraz firmy doskonalenia kompetencji miękkich.

Targi organizowane są przez Akademickie Biuro Karier WSPiA, które takie imprezy przeprowadza w Rzeszowie i Przemyślu od ponad 17 lat. Targi skierowane są zarówno do studentów, absolwentów WSPiA, jak i mieszkańców regionu. Udział w nich jest bezpłatny. Potrwają do poniedziałku 22 marca.

Akademickie Targi Pracy w WSPiA Rzeszowskiej Szkole Wyższej organizowane są w ramach unijnego projektu pt. „Inkubator Kariery”. Jest to jeden z 33 uczelnianych projektów z całej Polski, które otrzymały dofinansowanie z NCBiR. Wniosek WSPiA zajął drugie miejsce na liście rankingowej z jedną z najwyższych ocen. Projekt otrzymał dofinansowanie w wysokości ponad 900 tys. zł i jest to najwyższa dotacja spośród wszystkich złożonych wniosków w konkursie na rozwój Akademickich Biur Karier.

Głównym celem projektu „Inkubator Kariery” jest podniesienie kompetencji odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa przez studentów wszystkich kierunków studiów w WSPiA. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu studenci i absolwenci korzystają m.in. ze wsparcia doradców zawodowych, którzy pomogą w rozwijaniu ich umiejętności zawodowych. Projekt zakłada także organizacje spotkań z pracodawcami dotyczących np. pracy w służbach mundurowych, urzędach i w zawodach prawniczych oraz zajęć praktycznych w klinikach: Administracji, Przedsiębiorczości i Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Ważnym elementem projektu jest również „Akademia Rozwoju i Przedsiębiorczości WSPiA”, dzięki której studenci będą poznawać m.in. metody poszukiwania pracy i rekrutacji, sposoby zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz kreowania pomysłu na biznes. Z unijnych pieniędzy skorzystają także pracownicy Akademickiego Biura Karier WSPiA, którzy będą uczestniczyć w szkoleniach podnoszących ich kompetencje.

Przemysław Pawlak, źródło: WSPiA

Dyskusja (0 komentarzy)