Aktualności
Życie akademickie
13 Grudnia
Źródło: www.tvn24.pl
Opublikowano: 2023-12-13

Akademicy w nowym rządzie

Nowy rząd z premierem Donaldem Tuskiem na czele składa się z 19 ministerstw. W gronie zawiadujących nimi są reprezentanci środowiska akademickiego, osoby posiadające stopień naukowy lub pracownicy uczelni.

Stanowisko wicepremiera i ministra obrony narodowej pełni dr nauk medycznych Władysław Kosiniak-Kamysz. Po studiach pracował w szpitalu klinicznym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, którego jest absolwentem i gdzie się doktoryzował (choć materiał do doktoratu zbierał w Stanach Zjednoczonych). Wywodzi się z profesorskiej rodziny. Jego ojciec i stryj są profesorami tytularnymi.

Wicepremierem i ministrem cyfryzacji jest dr Krzysztof Gawkowski. Doktoryzował się z nauk o polityce w Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (promotorem jego doktoratu był Leszek Moczulski), wykładał na prywatnej Wyższej Szkole Bezpieczeństwa i Ochrony w Warszawie.

Ministrem przemysłu – to nowy resort w rządzie – jest prof. Małgorzata Czarnecka, ekonomistka i prawniczka, kierująca Katedrą Transformacji Energetycznej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Adiunktem w tej katedrze jest dr Borys Budka, absolwent prawa, doktor nauk ekonomicznych, minister aktywów państwowych.

Dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz jest doktorem socjologii. Pracowała w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Ośrodku Studiów Wschodnich. Jest ministrem funduszy i polityki regionalnej. Jej ojcem był nieżyjący już prof. Aleksander Pełczyński, matematyk, członek PAN.

Dr hab. Adam Bodnar, prof. uczelni na Uniwersytecie SWPS, został ministrem sprawiedliwości. Wcześniej wykładał na Uniwersytecie Warszawskim (którego jest absolwentem) i w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych. Jest też profesorem wizytującym na Uniwersytecie w Kolonii i senior fellow w Democracy Institute Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego w Budapeszcie.

Funkcję ministra rolnictwa pełni dr Czesław Siekierski, absolwent Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, gdzie następnie się doktoryzował i wykładał. Z kolei Dariusz Klimczak, minister infrastruktury, jest absolwentem historii na Uniwersytecie Jagiellońskim. W swoim życiorysie podaje, że ukończył studia doktoranckie na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW. Nie ma informacji o uzyskaniu przez niego stopnia naukowego doktora.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, jest absolwentką pedagogiki i filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim. W 2018 roku obroniła doktorat z filozofii. Wykładała na UWr oraz w Dolnośląskiej Szkole Wyższej. Pracowała też w Instytucie Badań Edukacyjnych.

Barbara Nowacka, minister edukacji narodowej, pracowała jako kanclerz w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, której współzałożycielem i rektorem jest jej ojciec, dr hab. Jerzy Paweł Nowacki, prof. PJATK. Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie posiada stopnia naukowego, jednak wykładał w Akademii Obrony Narodowej.

Ministrem, członkiem Rady Ministrów, jest także dr Maciej Berek, prawnik, który wykładał na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i na Uniwersytecie Warszawskim.

(p)

Dyskusja (2 komentarze)
  • ~Tomek Steifer 02.01.2024 20:58

    Agnieszka Dziemianowicz-Bak ma doktorat od 2018. Sprawdzenie tego w bazie Nauki Polskiej zajmuje dosłownie dwie minuty.

    • ~edytor 02.01.2024 21:37

      Nasza pomyłka. Przepraszamy. Już poprawione.