Aktualności
Życie akademickie
08 Marca
Opublikowano: 2021-03-08

Aktywizacja studentów, networking i trening uważności – szkolenia

Na bezpłatne webinaria dotyczące aktywizacji studentów, networkingu i treningu uważności zaprasza w marcu Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc”.

Letni semestr w PolDoc rozpocznie szkolenie pt. „Jak zaktywizować studenta na zajęciach zdalnych” (18 marca). Adresowane jest tylko do członków stowarzyszenia. Pozwoli zapoznać się z metodą „odwróconej klasy” oraz funkcjami platformy Microsoft Teams, które pozwalają na zwiększenie aktywności uczestnika zajęć. Model „odwróconej klasy” zakłada, że student zapoznaje się z materiałem teoretycznym jeszcze przed rozpoczęciem zajęć, a one same poświęcone są praktycznej pracy nad przyswojonymi informacjami. Pozwala to na większe zaangażowanie studenta w proces nauczania. Dzięki MS Teams prowadzący w czasie zajęć może wspólnie ze studentami edytować tablicę WhiteBoard czy prowadzić pracę w mniejszych grupach, a dzięki przydzielaniu indywidualnych oraz zróżnicowanych zadań, zajęcia mogą być bardziej atrakcyjne dla odbiorcy. Prowadzącą szkolenie będzie Natalia Matuszewska.

Kolejna propozycja to szkolenie dla osób z tytułem doktora: „Efektywna współpraca z doktorantem lub magistrantem” (24 marca). Oparte na dyskusji, wymianie doświadczeń i dobrych praktyk, webinarium będzie poświęcone prawidłowemu definiowaniu wymagań, celów i zasad współpracy z młodszym stażem naukowcem lub studentem. Opierając się na doświadczeniu prowadzącej oraz na wytycznych krajowych i międzynarodowych instytucji naukowych, uczestnicy będą mogli rozwinąć lub wzmocnić umiejętność prowadzenia dialogu oraz efektywnej współpracy z podopiecznymi przygotowującymi się do obrony pracy magisterskiej lub rozprawy doktorskiej. Szkolenie poprowadzi dr Justyna Małkuch-Świtalska.

Dzień później (25 marca) zaplanowano webinarium „Trening uważności – jak zwiększyć naszą koncentrację i uspokoić umysł”. W jego trakcie uczestnicy porozmawiają o tym, czym jest uważność i jakie korzyści może nam przynieść jej regularne trenowanie. Omówione zostaną cechy charakterystyczne trybu działania i trybu bycia oraz kiedy warto przełączyć się na ten drugi. Prowadząca dr Agnieszka Bożek wskaże też kilka ćwiczeń mających na celu uspokoić umysł i zwiększyć koncentrację.

Zapisy na warsztaty i szkolenia są otwierane na około 2 tygodnie przed terminem danych zajęć. Szczegóły na stronie internetowej PolDoc. Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale pierwszeństwo w zapisie mają członkowie PolDoc. Osoby niebędące członkami stowarzyszenia mogą uczestniczyć w jednym bezpłatnym (wybranym) szkoleniu lub webinarium, o ile wcześniej nie brały udziału w żadnych zajęciach organizowanych przez PolDoc. Harmonogram szkoleń na cały letni semestr znajduje się pod adresem: http://poldoc.pl/szkolenia-i-doradztwo/grafik-semestralny

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów „PolDoc” jest pierwszą ogólnopolską organizacją pozarządową zajmującą się wsparciem młodych naukowców w ich rozwoju zawodowym w sektorze zarówno publicznym, jak i prywatnym, bez względu na dyscyplinę naukową. Prowadzi działalność szkoleniową, doradczą i informacyjną online oraz w pięciu ośrodkach regionalnych: Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Warszawie i Łodzi. Współpracując z trenerami nauki, szkoli m. in. z zakresu rozwoju osobistego i zawodowego, komunikacji, transferu technologii i innowacji, zarządzania, pozyskiwania dofinansowań.

Od 2011 roku aktywnie wspiera rozwój karier młodych naukowców w Polsce i za granicą. Współpracuje zarówno z instytucjami krajowymi (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE) i uczelniami, jak i instytucjami regionalnymi: urzędami marszałkowskimi, parkami technologicznymi, klastrami czy inkubatorami przedsiębiorczości. Promuje działalność środowisk doktoranckich oraz kół naukowych.

MK

 

 

Dyskusja (0 komentarzy)