Aktualności
Życie akademickie
14 Lutego
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2023-02-14

ALK z rekomendacjami dla korzystania z ChatGPT

Miliony użytkowników na świecie testują potencjał i ograniczenia ChatGPT do pisania maili, wierszy, a nawet tworzenia całych rozpraw naukowych. Oparty na sztucznej inteligencji generator tekstu jest dziś w stanie napisać pracę albo opracować odpowiedzi na pytania egzaminacyjne. Nic dziwnego, że podejście do technologii tej generacji jest poruszane i dyskutowane zarówno w środowisku biznesowym, jak i w przestrzeniach uczelni.

Akademia Leona Koźmińskiego opublikowała swoje rekomendacje związane z ChatGPT oraz innymi generatorami tekstu, wideo, obrazu czy dźwięku. Tym samym uczelnia pokazuje, że jest świadoma tempa rozwoju nowoczesnych technologii i ich wpływu, również na system edukacji.

Mamy świadomość, że narzędzia tego rodzaju są dostępne i zostaną z nami, zmieniając m.in. sposób zdobywania informacji – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK. – Przyszłość należy do ludzi, którzy potrafią odpowiedzialnie korzystać ze zdobyczy technologii i myślą krytycznie. Opracowane przez nas rekomendacje uwzględniają zarówno pozytywny wpływ technologii na rozwój kompetencji, jak i konieczność reagowania na potencjalne nadużycia – dodaje.

Podstawą rekomendacji Akademii Leona Koźmińskiego jest założenie, iż wykorzystanie generatorów, takich jak ChatGPT, musi być oparte na uczciwości i transparentności. Koniecznością jest dokładne oznaczanie miejsc, gdzie generatory posłużyły za wsparcie.

Praktyczne rekomendacje

Akademia Leona Koźmińskiego podkreśla świadomość wzrastających narzędzi cyfrowych i możliwości ich wykorzystania w celu rozwijania kompetencji studentek i studentów, wspierania ich rozwoju, kształtowania refleksyjnej postawy. Uwzględnia twórcze wykorzystanie technologii podczas zajęć dydaktycznych, wskazując jednocześnie na zagrożenia i konieczność reagowania na potencjalne nadużycia.

Uczelniane rekomendacje w zakresie ChatGPT są niezwykle ważne z etycznego punktu widzenia. Z jednej strony mają pomóc w zapewnieniu, że narzędzie wykorzystywane jest w zgodzie z najlepszymi praktykami, z drugiej natomiast – określić granice – tłumaczy prof. Aleksandra Przegalińska, prorektor ds. współpracy z zagranicą w ALK.

W swoich rekomendacjach uczelnia kładzie nacisk na samodzielne prace studentek i studentów oraz zwiększanie świadomości potencjalnych zagrożeń, związanych z wykorzystaniem generatorów oraz możliwości popełniania przez nie błędów. Obok elementów dotyczących użyteczności narzędzia, wskazane zostały więc ograniczenia w
zakresie wyszukiwania informacji i ich wiarygodności. Podkreślono, że odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję mogą być trudne do zweryfikowania, podczas kiedy sprawdzenie zebranych informacji jest niezbędne, aby posiłkować się nimi w kontekście naukowym.

Rekomendacje dla wykładowców ALK dotyczące wykorzystania opartych na sztucznej inteligencji generatorów tekstu, obrazu, dźwięku i wideo, takich jak ChatGPT, do wspomagania w sposób odpowiedzialny i etyczny rozwoju wiedzy własnej oraz studentów i studentek

  • Otwartość na wykorzystywanie narzędzi cyfrowych, w tym ChatGPT, do wspomagania rozwoju studentów i studentek oraz kształtowania ich refleksyjnej postawy, m.in. poprzez realizację zadań (w tym projektów grupowych i pracy podczas zajęć). Celem jest doskonalenie umiejętności krytycznego myślenia, wzrost potencjału do tworzenia innowacji oraz eksperymentalnego podejścia, jak również identyfikacja obszarów zastosowania tego rodzaju narzędzi w środowisku akademickim i zawodowym. Zajęcia dydaktyczne mogą opierać się na dyskusji i współtworzeniu wartości z twórczym wykorzystaniem technologii.
  • Wykorzystanie narzędzi takich jak ChatGPT w procesie badawczym, przy jednoczesnym kładzeniu silnego nacisku na samodzielność pracy studentów i studentek oraz transparentność użycia technologii.
  • Zwiększanie świadomości w zakresie możliwości popełniania błędów przez ChatGPT, generowania potencjalnych zagrożeń (np. uzyskanie stronniczych wyników), obraźliwych albo nieodpowiednich materiałów oraz nieetycznych implikacji.
  • Promowanie różnorodności źródeł i danych.
  • Stosowanie odpowiednich metod i form zaliczeń oraz egzaminów, umożliwiających właściwe weryfikowanie wiedzy, umiejętności oraz kompetencji studentów i studentek – w świetle potencjalnie negatywnych konsekwencji wykorzystania narzędzi, takich jak ChatGPT.
  • Promowanie wykorzystania detektorów treści tworzonych przez ChatGPT i podobne narzędzia, aby zapewnić większą integralność i wiarygodność procesu opracowywania oraz oceniania prac dyplomowych czy zaliczeniowych. Treść wygenerowana przez ChatGPT nie jest uznawana za samodzielną pracę studentów.
  • Zapobieganie nadużyciom poprzez wprowadzenie mechanizmu losowego sprawdzania prac pisemnych za pomocą detektorów.
  • Systematyczne budowanie i rozszerzanie bazy wiedzy o ChatGPT oraz podobnych narzędziach, a także stworzenie platformy wymiany doświadczeń, aby ułatwić etyczne wykorzystanie ich w procesie dydaktycznym i przeciwdziałać nadużyciom.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)