Aktualności
Życie akademickie
10 Czerwca
Opublikowano: 2019-06-10

Ambasadorzy Kongresów Polskich

Czternaścioro naukowców dołączyło do dotychczasowych 252 laureatów Programu Ambasadorów Kongresów Polskich realizowanego wspólnie Polską Organizację Turystyczną oraz stowarzyszenie „Konferencje i Kongresy w Polsce”. Służy on promowaniu Polski jako miejsca organizacji międzynarodowych kongresów i konferencji.

Program, którego pierwsza edycja miała miejsce w 1998 roku, adresowany jest do najwybitniejszych osobistości świata nauki i stowarzyszeń profesjonalnych. Jego celem jest pozyskiwanie kongresów do Polski oraz udzielanie efektywnej pomocy w przyciąganiu takich imprez do naszego kraju przez Polaków działających w strukturach organizacji międzynarodowych, np. naukowców i profesjonalistów różnych branż. Zadaniem Kapituły Programu jest wyłonienie osób, które w swych międzynarodowych środowiskach promują i upowszechniają wiedzę o atutach naszego kraju, przyczyniając się do decyzji o wyborze Polski na miejsce następnego międzynarodowego wydarzenia. Do tej pory tytuły Ambasadorów Kongresów Polskich otrzymały 252 osoby.

Kolejnych wyłoniono 4 czerwca podczas posiedzenia Kapituły w siedzibie POT. Wśród osiemnastu nowych laureatów znaleźli się naukowcy:

 • prof. dr hab. Jarosław Barski, Centrum Medycyny Doświadczalnej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. inż. Edward Chlebus, Wydział Mechaniczny Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. Krzysztof Czaplewski, Uniwersytet Morski w Gdyni,
 • prof. dr hab. Jerzy Falandysz, Uniwersytet Gdański,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • prof. dr hab. inż. Dariusz Grzebelus, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie,
 • prof. dr hab. Izabella Grzegory, Instytut Wysokich Ciśnień PAN,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Kosiak, Gdański Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. Wojciech Kwiatek, Instytut Fizyki Jądrowej PAN,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski, Uniwersytet Medyczny w Lublinie,
 • prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Uniwersytet Gdański,
 • dr med. Konstanty Szułdrzyński, Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. inż. Ewaryst Tkacz, Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej,

Tytuł Ambasadora Kongresów Polskich otrzymała także dr Bianka Siwińska z Fundacji Edukacyjnej Perspektywy.

MK

Źródło: www.pot.gov.pl

 

Dyskusja (0 komentarzy)