Aktualności
Życie akademickie
10 Maja
Źródło: www.us.edu.pl
Opublikowano: 2022-05-10

Amerykanista z Uniwersytetu Śląskiego na czele IASA

Dr hab. Paweł Jędrzejko z Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach został powołany na stanowisko prezesa International American Studies Association. 

Założone we włoskim Bellagio w 2000 roku Międzynarodowe Stowarzyszenie Studiów Amerykańskich jest jedyną na świecie, niezależną, pozarządową organizacją skupiającą amerykanistów z ponad pięćdziesięciu krajów. Celem IASA jest wspieranie międzynarodowej wymiany idei i informacji między uczonymi, którzy reprezentują wszystkie narodowości i dyscypliny oraz badają i przekazują wiedzę o Amerykach. Co więcej, towarzystwo daje przestrzeń na interdyscyplinarny dialog nt. amerykańskich kultur i społeczeństw, dzięki czemu promuje międzynarodową wymianę nauczycieli, naukowców i studentów oraz generuje debaty, publikacje i konferencje.

Nowy prezes IASA ukończył filologię angielską na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 1994 jest związany z Uniwersytetem Śląskim. Pracuje w Instytucie Literaturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym. W latach 2013–2020 kierował Zakładem Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ. Od 2013 do 2017 r. piastował stanowisko dyrektora Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Był inicjatorem powołania dwóch specjalności studiów: „SPRINT – Studia Projektowania Rozrywki Interaktywnej” oraz „Amerykanistyka w stosunkach międzykulturowych i dyplomacji”. W kadencji 2003–2009, a następnie od roku 2013 członek zarządu International American Studies Association; współtwórca i wieloletni redaktor czasopisma Review of International American Studies. Członek The Melville Society, Modern Language Association, American Studies Association i Polskiego Towarzystwa Studiów Amerykańskich.

Jego zainteresowania badawcze obejmują teorię i historię literatury i kultury, teorię przekładu oraz filozofię. Wychodząc z założenia o dyskursywno-ontycznym charakterze rzeczywistości, prowadzi kulturoznawcze poszukiwania miejsc wspólnych ludzkiej działalności poznawczej i aktywności twórczej oraz relacji, jaka zachodzi między świadomością kreatywnej mocy języka a kształtem codziennych, międzyludzkich relacji. Obszary jego szczególnego zainteresowania obejmują filozofię przyjaźni i filozofię egzystencji, historię literatury amerykańskiej XIX stulecia, literaturę „Amerykańskiego Renesansu”, twórczość Hermana Melville’a, teorie postkolonialne i teorie feministyczne. Jest twórcą pierwszych pełnowymiarowych polskojęzycznych opracowań dotyczących Hermana Melville’a.

MK, źródło: US

Dyskusja (0 komentarzy)