Aktualności
Życie akademickie
11 Października
Źródło: www.uksw.edu.pl
Opublikowano: 2021-10-11

Anatomiczne modele 3D na nowej platformie CNT

Nowoczesną platformę z modelami 3D uruchomiły Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Biologicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Preparaty osteologiczne posłużą studentom w poznaniu budowy ludzkiego kośćca.

Modele odzwierciedlają 1:1 preparaty dotychczas dostępne tylko w salach wykładowych. Dzięki zastosowaniu perfekcyjnie odwzorowanych kości, nauczanie anatomii będzie mogło zostać wystandaryzowane, także w warunkach stacjonarnego nauczania, ale przed wszystkim dostępne online.

Programy studiów dla wielu kierunków, medycznych czy biologicznych, obejmują zajęcia z anatomii człowieka. Ćwiczenia w tym obszarze wymagają pracy na przygotowanych preparatach dostępnych w pracowniach. Ekstremalne warunki uczenia zdalnego w czasie pandemii pokazały jednak potrzebę udostępnienia materiałów w internecie – podkreśla dr hab. Jacek Tomczyk, prof. UKSW, dyrektor Instytutu Nauk Biologicznych Centrum Ekologii i Ekofilozofii UKSW.

Dlatego Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Biologicznych UKSW podjęły się przygotowania odpowiedniej jakości materiałów edukacyjnych, dostępnych powszechnie. Inicjatywa realizowana jest w ramach projektu budowy demonstratora Platformy Cyfrowej Nauki, wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z intensyfikacji nauki zdalnej w uczelniach.

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii oraz Instytut Nauk Biologicznych UKSW posiadają wysokie kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów z obszaru technologii cyfrowych, skaningu 3D, druku 3D, wirtualnej rzeczywistości, wizualizacji i analityki wizualnej. Istnieje możliwość pobrania pełnych modeli trójwymiarowych struktur kostnych oraz ich wizualizacja poprzez wykorzystanie oprogramowanie VisNow. Adnotacje struktur anatomicznych są dostępne w języku polskim i łacińskim w plikach z rozszerzeniem .pac. Modele i oprogramowanie jest dostępne dla zalogowanych użytkowników. Aby wczytać model należy użyć modułu Wavefront OBJ reader. Wczytanie adnotacji struktur anatomicznych jest możliwe poprzez moduł PAC Reader. Oba moduły są dostępne z katalogu irregular data readers.

źródło: UKSW

 

Dyskusja (0 komentarzy)