Aktualności
Życie akademickie
14 Czerwca
Źródło: MRPiT
Opublikowano: 2021-06-14

Anna Budzanowska na czele Rady do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju

Rada do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju powstała przy ministrze rozwoju, pracy i technologii. Jej zadaniem będzie identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z długofalowym systemem wspierania rozwoju gospodarczego, w tym pomocą dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa. 

Radę do spraw Planu dla Pracy i Rozwoju powołał minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Rada będzie organem pomocniczym ministra. W poniedziałek, 14 czerwca, wicepremier wręczył nominacje jej członkom. Wśród nich są rektorzy czołowych polskich uczelni, przedstawiciele świata nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytutów badawczych oraz organizacji reprezentujących przedsiębiorców.

Polska może być dynamicznie, sprawnie rozwijającym się państwem, przyjaznym swoim obywatelom tylko wtedy, jeżeli jego polityka będzie oparta na wiedzy, a między światem nauki i gospodarki będzie ścisła współpraca – mówił Jarosław Gowin podczas uroczystości wręczenia nominacji.

Pracom Rady przewodniczyć będzie Anna Budzanowska, była wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego (2019–2020) i wiceminister edukacji i nauki (2021). W skład 33-osobowego gremium wchodzą ponadto:

 • dr Barbara Bartkowiak, przewodnicząca Rady Uczelni Uniwersytetu Szczecińskiego, prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości,
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Bosy, rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,
 • prof. dr hab.  Radosław Henryk Dobrowolski, rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • prof. dr hab. Agnieszka Dobrzyń, dyrektor Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Jerzy Duszyński, prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • prof. dr hab. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • Sławomir Halbryt, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej, prezes Zarządu Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza,
 • prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Stanisław Jóźwik, rektor Politechniki Łódzkiej,
 • prof. dr hab. Bogumiła Anna Kaniewska, rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca KRUP,
 • dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB, rektor Politechniki Białostockiej,
 • dr Przemysław Ligenza, dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki i Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego,
 • prof. dr hab. inż. Jerzy  Lis, rektor Akademii Hutniczo-Górniczej w Krakowie,
 • prof. dr hab.  Stanisław Mazur, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Franciszek Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej, Przewodniczący KRASP,
 • dr hab. Stanisław  Mocek, prof. CC, rektor Collegium Civitas,
 • Krzysztof Pietraszkiewicz, przewodniczący Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej, prezes ZBP,
 • prof. dr hab. Jacek Józef Popiel, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 • prof. dr hab. Jacek Semaniak, prezes Głównego Urzędu Miar,
 • prof. dr hab.  Andrzej Jan Sokala, rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
 • dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży,
 • Piotr Uszok, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Śląskiego,
 • dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie,
 • Marek Woron, przewodniczący Rady Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Kanclerz Loży Dolnośląskiej, wiceprezes Zarządu BCC,
 • prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs, rektor Politechniki Wrocławskiej,
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Ryszard Zaremba, rektor Politechniki Warszawskiej,
 • prof. dr hab. Michał Jerzy Zasada, rektor Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie,
 • dr hab. Danuta Zawadzka, prof. PK, rektor Politechniki Koszalińskiej,
 • prof. dr hab. Elżbieta Żądzińska, rektor Uniwersytetu Łódzkiego,
 • prof. dr hab. Maciej Jan Żukowski, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. Maciej Żylicz, prezes Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej.

Do zadań Rady będzie należało: identyfikowanie i analizowanie zagadnień związanych z realizacją Planu dla Pracy i Rozwoju; opracowywanie i opiniowanie propozycji rozwiązań merytorycznych, prawnych i organizacyjnych wpisujących się w Plan dla Pracy i Rozwoju (Rada będzie mogła zapraszać na swoje posiedzenia osoby, których kwalifikacje, wiedza lub doświadczenie mogą być przydatne w jej pracach); inicjowanie i koordynowanie współpracy z przedstawicielami środowisk istotnych z punktu widzenia realizacji Planu dla Pracy i Rozwoju; podejmowanie działań mających na celu popularyzację wiedzy o Planie dla Pracy i Rozwoju.

Opracowany przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii Plan dla Pracy i Rozwoju to jeden z kluczowych projektów w obecnych działaniach resortu. To wielowymiarowa pomoc dla biznesu zmagającego się ze skutkami kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa oraz długofalowy system wspierania rozwoju gospodarczego. Chodzi o podejmowanie zdecydowanych działań, które  w przyszłości wzmocnią polską gospodarkę, aby była bardziej konkurencyjna i odporna na potencjalne kryzysy. Plan zawiera szereg konkretnych propozycji oraz nowych możliwości dla biznesu ujętych w pięciu kluczowych filarach:

 • troska o zachowanie istniejących oraz pomysły na tworzenie nowych miejsc pracy,
 • wsparcie inwestorów,
 • przeniesienie administracji do sieci,
 • tworzenie przyjaznego prawa,
 • dialog i wspólne działanie z przedsiębiorcami, związkami zawodowymi, partnerami społecznymi.

Plan dla Pracy i Rozwoju to strategia pomocy obejmująca trzy kluczowe obszary. Poza narzędziami bezpośredniego wsparcia dla przedsiębiorców potrzebujących pomocy w bieżącej działalności Plan przewiduje pakiet pt. „Nowy kierunek”. Inicjatywy ujęte w tym obszarze mają na celu pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji, w dostosowaniu się do aktualnych potrzeb rynku. Na wsparcie mogą liczyć też osoby, które straciły pracę i poszukują odpowiednich szkoleń lub też mają na siebie pomysł i pragną założyć działalność gospodarczą. Trzecim filarem jest Impuls Rozwojowy. Resort chce nim wesprzeć przedsiębiorców, którzy chcą inwestować i modernizować się. Pobudzenie inwestycji krajowych, eliminacja zbędnej biurokracji, cyfryzacja otoczenia biznesowego, proprzedsiębiorcze regulacje prawne i przeciąganie kapitału zagranicznego do naszego kraju to kluczowe wyzwania w obliczu zmian czekających światową gospodarkę.

źródło: MRPiT

Dyskusja (0 komentarzy)