Aktualności
Życie akademickie
17 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2019-05-17

Apel KRASP i PSRP o udział w wyborach

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wystosowały apel w sprawie udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Zaznaczają w nim, że „obecność Polski w strukturach europejskich i związana z tym możliwość korzystania z programów Unii Europejskiej przyczynia się znacząco do modernizacji polskich uczelni, a studentom i pracownikom daje nowe możliwości rozwoju”. Przekonują, że „to właśnie dzięki UE w każdym jej kraju członkowskim polscy studenci mogą kształcić się na takich samych zasadach i mają takie same prawa, jak obywatele tego kraju”.

Autorzy podkreślają, że istotne jest, aby Polacy czynnie brali udział w kreowaniu kierunków rozwoju Europy. Jednym ze sposobów – wskazują – jest udział w wyborach bezpośrednich do jednej z najważniejszych instytucji Unii Europejskiej, jaką jest Parlament Europejski. Zadaniem tego organu jest współdecydowanie o większości aktów prawnych uchwalanych w UE i dotyczących jej państw członkowskich, odnoszących się m.in. do szkolnictwa wyższego.

Dlatego Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich i Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej zwróciły się w szczególności do członków wspólnoty akademickiej – studentów i pracowników uczelni – z apelem o powszechny udział w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego. Elekcja odbędzie się w niedzielę 26 maja. „Oddajmy swój głos” – nawołują przewodniczący KRASP prof. Jan Szmidt oraz przewodniczący PSRP Dominik Leżański.

MK

Apel KRASP i PSRP

Dyskusja (0 komentarzy)