Aktualności
Życie akademickie
05 Kwietnia
Opublikowano: 2020-04-05

Apel KRASP w sprawie wyborów

„Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r.” – napisali rektorzy polskich uczelni, dodając, że w obecnej sytuacji epidemicznej „absolutnie nie powinny one mieć miejsca”.

Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich zaapelowała o zgodne, skoordynowane działania na rzecz ograniczania zasięgu i skutków epidemii koronawirusa. Jednocześnie stanowczo sprzeciwiła się działaniom, które  zwiększają zagrożenie dla zdrowia i życia, a mogą być bez szkody odsunięte w czasie. Rektorzy wyrazili także dezaprobatę dla wprowadzania – pod pretekstem dbałości o zdrowie publiczne – trwałych zmian dotyczących podstawowych praw obywatelskich, w szczególności gwarantowanych przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej.

„Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego, wprowadzanego do przepisów w pośpiechu i bez niezbędnej refleksji. Wyrażamy przekonanie, że w obecnej sytuacji wybory w planowanym terminie absolutnie nie mogą mieć miejsca” – napisano w stanowisku jednomyślnie przyjętym przez Prezydium KRASP.

Rektorskie gremium wezwało także do podjęcia kroków zmierzających do przesunięcia terminu wyborów, tak aby wszyscy mogli wziąć w nich udział bez obawy o swoje bezpieczeństwo zdrowotne.

Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich tworzą szkoły wyższe posiadające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Członkami KRASP są – obok uczelni publicznych – także akademickie uczelnie niepubliczne, a uczelnie nieakademickie (zawodowe) uprawnione do prowadzenia studiów magisterskich mogą ubiegać się o status uczelni stowarzyszonej. Obecnie Konferencję tworzą rektorzy 108 szkół wyższych, w tym 12 uczelni niepublicznych. Ponadto 9 szkół ma status uczelni stowarzyszonych.

MK

Apel KRASP dotyczący wyborów prezydenckich

Dyskusja (0 komentarzy)