Aktualności
Życie akademickie
26 Maja
Źródło: www.pixabay.com
Opublikowano: 2021-05-26

Apel o intensyfikację i uelastycznienie programu szczepień

O intensyfikację i uelastycznienie programu szczepień zaapelowały wspólnie Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowa Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność”.

Z danych przedstawionych 25 maja przez Michała Dworczyka, szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i pełnomocnika ds. programu szczepień, wynika, że w Polsce wykonano już ponad 18,3 mln szczepień, w tym blisko 13 mln osób otrzymało pierwszą dawkę. W ostatnim czasie każdego tygodnia notuje się ponad 2 mln szczepień, a co dzień ponad 200 tys. osób zapisuje się na szczepienia.

We wspólnym stanowisku szefowie Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rady Szkolnictwa Wyższego i Nauki Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz Krajowej Sekcja Nauki NSZZ „Solidarność” zaapelowali o intensyfikację i uelastycznienie programu szczepień w taki sposób, aby umożliwić studentom (także zagranicznym) oraz pracownikom szkół wyższych nabycie odporności przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego.

Efektywna realizacja programu szczepień przeciw COVID-19 jest fundamentalnie ważna dla zdrowia obywateli, funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki. Jest też warunkiem koniecznym
dla zapewnienia bezpiecznego dostępu do kultury, edukacji oraz dla pełnej realizacji swoich misji przez uczelnie, w tym normalnego funkcjonowania procesu kształcenia – napisali prof. Arkadiusz Mężyk (KRASP), Janusz Szczerba (RSWiN ZNP), Dominik Szczukocki (KSN NSZZ „Solidarność”).

Proponują cztery działania, które mogą przysłużyć się temu celowi. Za najważniejszą uznali możliwość przyjęcia drugiej dawki szczepionki w innym punkcie szczepień niż dawki pierwszej [będzie to możliwe od 1 lipca – MK]. Ponadto sugerują stworzenie punktów szczepień w takich miejscach, jak centra handlowe, osiedla akademickie, centra kulturalne, oraz prowadzenie akcji szczepień w miejscowościach turystycznych bez konieczności wcześniejszego rejestrowania się (tak jak to zrobiono w kilku miastach na początku maja). Wśród zaprezentowanych w stanowisku pomysłów jest także społeczna kampania prozdrowotna wykorzystująca wyniki badań nad efektywnością tego typu działań.

MK

Stanowisko KRASP, RSWiN ZNP, KSN NSZZ Solidarność w sprawie szczepień

Dyskusja (0 komentarzy)