Aktualności
Życie akademickie
05 Lutego
Opublikowano: 2019-02-05

Apel Rady Języka Polskiego

Rada Języka Polskiego działająca przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk wezwała dziennikarzy, działaczy politycznych, a zwłaszcza osoby kierujące mediami i przywódców partii do wzmożonej odpowiedzialności za słowo oraz do niepromowania postaw wyrażających się brutalnym językiem.

Już półtora roku temu Rada apelowała „o zaprzestanie używania wyrazów brutalnych, deprecjonujących osoby i instytucje, określeń nacechowanych dużym ładunkiem ekspresji oraz niemanipulowanie znaczeniami wyrazów”. Uznała wówczas stan języka debaty publicznej, z dominującymi określeniami typu „mowa nienawiści”, „język agresji”, „przemysł pogardy”, „hejt”, „fake news”, za jedną z głównych przyczyn negatywnych zjawisk społecznych w Polsce.

Jednak w świetle ostatnich wydarzeń i w związku z obecną sytuacją społeczną swoje poprzednie stanowisko językoznawcy ocenili jako zbyt łagodne. „Prezydium Rady Języka Polskiego ostrzega, że bez poważnej refleksji ze strony mediów i środowiska politycznego stan ten będzie zmierzał do zaostrzenia konfliktu, co może spowodować dzisiaj nieprzewidywalne, tragiczne konsekwencje” – czytamy w najnowszym oświadczeniu. Jego autorzy podkreślają, że sposób wypowiadania się ma decydujący wpływ na postrzeganie rzeczywistości i jej ocenę. „Dlatego w obliczu narastającej agresji językowej wzywamy dziennikarzy, działaczy politycznych, a zwłaszcza osoby kierujące mediami i przywódców partii do wzmożonej odpowiedzialności za słowo oraz do niepromowania postaw wyrażających się brutalnym językiem. Apelujemy o ograniczenie w przestrzeni publicznej udziału osób wypowiadających się agresywnie” – napisano. Jednocześnie członkowie RJP wyrazili przekonanie, że zmiana języka dyskursu publicznego pozwoli na stworzenie większej przestrzeni do społecznego porozumienia.

MK

Źródło: RJP

Oświadczenie Prezydium Rady Języka Polskiego

 

Dyskusja (0 komentarzy)