Aktualności
Życie akademickie
03 Kwietnia
Opublikowano: 2017-04-03

ASAP szansą dla młodych

Trwa rekrutacja do Akademii Strategicznej Analizy Politycznej, w której młodzi studenci i absolwenci nauczą się od najlepszych jak łączyć naukową i biznesową ścieżkę kariery. Zajęcia będą odbywały się w zamku na wodzie w Wojnowicach, a organizator pokrywa wszystkie koszty uczestnictwa.

Akademia Strategicznej Analizy Politycznej jest realizowana przez Fundację Energia dla Europy w ramach projektu „Nauka, biznes, NGO – współpraca dla rozwoju”, którego partnerem merytorycznym jest Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu. Inicjatywa uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu DIALOG.

Wykładowcy zaangażowani w ASAP to przedstawiciele licznych środowisk, m.in. Polskiej

Akademii Nauk, University of St. Gallen, Uniwersytetu Warszawskiego, Ministerstwa Obrony Narodowej, Grupy Azoty, Banku Ochrony Środowiska, Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Grupy Lotos czy Związku Pracodawców i Przedsiębiorców RP.

Budowanie synergii pomiędzy środowiskiem naukowym i otoczeniem gospodarczym to główny cel przyświecający Akademii Strategicznej Analizy Politycznej. – Stwarzamy warunki, w których przyszli młodzi naukowcy, obecnie studenci, nabędą kompetencje stymulujące podejmowanie efektywnej współpracy z otoczeniem biznesowym – tłumaczy Jakub Kajmowicz, prezes Fundacji Energia dla Europy.

Rekrutacja skierowana jest do studentów i absolwentów do 30. roku życia. Młodzi adepci analityki mogą przesłać swoje aplikacje poprzez stronę internetową WspolpracaDlaRozwoju.pl, do soboty, 8 kwietnia włącznie.

Zajęcia będą odbywały się w weekendy (21-23 kwietnia, 2-4 czerwca, 30 czerwca – 2 lipca) w zamku na wodzie w Wojnowicach, siedzibie Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego. Choć projekt skierowany jest do osób z całej Polski, odległość nie będzie stanowić problemu finansowego dla uczestników, ponieważ koszty związane z przejazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem pokrywają organizatorzy. Zajęcia będą rozpoczynały się w piątek wieczorem, natomiast kończyły w niedzielę około południa. Każdy uczestnik zostanie objęty opieką tutora, który będzie służył wsparciem podczas zjazdów merytorycznych oraz w trybie indywidualnym.

Podczas trwania ASAP zajęcia będą odbywały się w dwóch blokach tematycznych: analitycznym oraz dotyczącym organizacji typu think tank. – W pierwszym studenci zdobędą praktyczną i uniwersalną wiedzę dotycząca tworzenia materiałów o charakterze analitycznym – wyjaśnia Jakub Kajmowicz, prezes FEDE. – W drugim dowiedzą się m.in.: jak stworzyć think tank, jak zarządzać zespołem i pracować z mediami oraz jaka jest rola organizacji pozarządowych w procesie wzmacniania synergii między nauką i biznesem.

Więcej informacji o rekrutacji: http://www.wspolpracadlarozwoju.pl/uncategorized/rozpoczynamy-rekrutacje-do-akademiistrategicznej-analizy-politycznej/

Dyskusja (0 komentarzy)