Aktualności
Życie akademickie
24 Marca
Opublikowano: 2020-03-24

Asseco bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla uczelni

Ciągłość procesu edukacyjnego jest dziś największym wyzwaniem polskich uczelni. Asseco Data Systems we współpracy z operatorem Chmury Krajowej bezpłatnie udostępnia platformę edukacyjną dla szkół wyższych w ramach programu „Partnerstwo dla Uczelni”.

Uczelnie, które przystąpią do programu otrzymają bezpłatny 6-miesięczny dostęp do Platformy Edukacyjnej Asseco – kompleksowej platformy informatycznej umożliwiającej realizację dowolnego programu nauczania w trybie zdalnym. Asseco Data Systems stworzyło ją na bazie wieloletniego doświadczenia współpracy z polskimi szkołami wyższymi.

– Część szkół wyższych ma doświadczenie w prowadzaniu zajęć metodą e-learningową, jednak dotychczas były one jedynie uzupełniającą formą dydaktyki i zazwyczaj ograniczały się do udostępniania materiałów w różnej formie. Wydajność infrastruktury IT większości polskich uczelni wyższych nie pozwala na to, aby wszystkie programy edukacyjne sprawnie przenieść do świata online, w szczególności wykłady i ćwiczenia prowadzone przez kadrę dydaktyczną w formie synchronicznej. Partnerstwo dla Uczelni to zarówno wszechstronne narzędzie merytoryczne, jak i bezpieczeństwo technologiczne – mówi Daniel Lala, wiceprezes Asseco Data Systems, odpowiedzialny za Pion Rozwiązań dla Biznesu i Edukacji.

Narzędzie udostępnione jest z wykorzystaniem infrastruktury chmurowej Operatora Chmury Krajowej. Platforma wykorzystuje technologię Google Cloud i jest zintegrowana z narzędziami komunikacyjnymi Google, we współpracy z polskim oddziałem firmy. Zapewnia to wsparcie technologiczne i bezpieczeństwo przetwarzanych danych.

– Chmura to technologia, która zapewnia szybkość, skalowalność i bezpieczeństwo osadzonych na niej rozwiązań. Te cechy nabierają szczególnego znaczenia gdy trzeba elastycznie reagować na istotnie zwiększone zapotrzebowanie na moc obliczeniową i zaawansowane usługi IT. Narzędzie, które wspólnie opracowaliśmy, jest szybką i efektywną odpowiedzią na nieoczekiwaną sytuację kryzysową. Jednocześnie ma wszelkie atuty, aby uczelnie mogły na nim budować docelowe model do zdalnej nauki – przekonuje Dariusz Śliwowski, wiceprezes Operatora Chmury Krajowej.

Platforma Edukacyjna Asseco umożliwia realizację różnych form zdalnej edukacji, bieżące prowadzenie zajęć z wykorzystaniem połączenia głosowego oraz wideo, przeprowadzanie egzaminów, tworzenie i udostępnianie materiałów edukacyjnych. Zapewnia stały kontakt wykładowców ze studentami, w tym przesyłanie i sprawdzanie zadań domowych, monitorowanie ich aktywności i postępów w nauce. System jest dostępny z poziomu przeglądarki www. Platforma Edukacyjna Asseco jest rekomendowana przez Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich i znalazła się na liście narzędzi do nauki zdalnej opublikowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

MK

 

Dyskusja (1 komentarz)
  • ~anonimka9 09.01.2021 08:28

    Skomplikowana i nieczytelna platforma. Odradzam każdemu.