Aktualności
Życie akademickie
25 Kwietnia
Opublikowano: 2018-04-25

Asseco dla Uczelni

Mówi Daniel Lala, wiceprezes Zarządu spółki Asseco Data Systems

Co największa polska firma informatyczna ma wspólnego z uczelniami?

Grupa Asseco współpracuje z uczelniami od kilkunastu lat. Prowadzimy programy stażowe dla studentów, wspólnie z uczelniami przygotowujemy nowe kierunki studiów, współtworzymy studia podyplomowe, dostarczamy szkolenia certyfikowane dla studentów, kadry dydaktycznej i zarządzającej. Trzonem naszej działalności jest oczywiście informatyka. Dostarczyliśmy platformy edukacyjne, oprogramowanie Akademickich Biur Karier, systemy ERP, wirtualną rzeczywistość i potrzebny sprzęt do kilkudziesięciu uczelni w Polsce i na świecie.

Czy coś się przez te lata zmieniło, czy uczelnie są bardziej otwarte na innowacje?

To już nie jest kwestia chęci, lecz konieczność. Rządowa Konstytucja dla Nauki, nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych czy wreszcie cyfrowa rewolucja ogarniająca wiele sfer naszego życia wymuszają nowe rozwiązania. Przez ostatnie miesiące uważnie analizowaliśmy rynek szkół wyższych. Odbyliśmy setki spotkań, których owocem jest nasz program „Asseco dla Uczelni”, kompleksowo odpowiadający na potrzeby uczelni. Mamy kompetencje, które pomogą przeprowadzić polskie uczelnie z teraźniejszości w przyszłość nie burząc przeszłości i pamiętając Norwida, który mówił, że „jutro to jest dziś, tylko cokolwiek dalej”.  

Na czym dokładnie polega cyfrowa rewolucja na uczelniach?

Stacjonarne szkolenie to dziś w światowej edukacji tylko część oferty. Eksperci zgodnie przyznają, że rozwój innowacyjnych metod nauczania to trend, który będzie się utrzymywał przez najbliższe lata. Podam przykład kursów e-learningowych – jeszcze kilkanaście lat temu uczelnie adresowały je głównie do osób z zewnątrz, dziś e-nauczanie jest jednym ze sposobów, w który zdobywać wiedzę mogą studenci wielu kierunków. Podobnie jest z innowacyjnymi metodami nauczania, które całkowicie rewolucjonizują sposób przekazywania wiedzy. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego wdrożyliśmy niedawno projekt edukacyjny „Wirtualna scena zbrodni” – dzięki technologii wirtualnej rzeczywistości studenci mogą niemalże dotknąć tego, o czym do tej pory mogli jedynie słuchać na wykładach.

Problemem zwłaszcza publicznych uczelni są budżety, których wysokość często nie pozwala na wdrożenie kosztownych innowacji.

Tu na szczęście z pomocą przychodzą zewnętrzne fundusze. O źródłach finansowania innowacyjnych projektów dla uczelni dyskutowaliśmy m.in. na marcowej konferencji Uczelnia 3.0, którą Asseco zorganizowało wspólnie z Polską Akademią Nauk. Zainteresowanie tą konferencją przeszło nasze najśmielsze oczekiwanie, obecność ponad 160 rektorów, prorektorów i innych przedstawicieli szkół wyższych pokazuje, że jest to dla polskiego szkolnictwa wyższego naprawdę palący temat.

Na co można dostać dofinansowanie z NCBR?

W ramach tegorocznego konkursu „Zintegrowane Programy Uczelni” szkoły wyższe będą mogły pozyskać ponad 1 mld złotych na tworzenie i realizację nowych kierunków studiów, wdrożenie innowacyjnych metod nauczania, podnoszenie kompetencji studentów, kadry dydaktycznej i zarządzającej. Finansowanie obejmie też nowoczesne systemy informatyczne wspierające pracę uczelni: platformy edukacyjne, systemy ERP, akademickie biura karier, systemy obsługi studiów oraz repozytoria prac dyplomowych. W analogicznym konkursie w 2017 roku finansowanie uzyskało ponad 100 uczelni, więc naprawdę jest o co walczyć. Problemem natomiast często jest fakt, że pracownicy uczelni nie mają wystarczającej wiedzy eksperckiej na temat możliwości świata IT na tyle, aby stworzyć zarys rozwiązań, które chcieliby u siebie wdrożyć. W Asseco stworzyliśmy kompleksowy program wsparcia uczelni w tym procesie, który nazwaliśmy „Uczelnia 3.0”. Wspólnie z uczelniami diagnozujemy ich potrzeby informatyczne i szkoleniowe pod kątem innowacyjnych technologii, pomagamy stworzyć kompleksowy program ich wdrożenia. Nabór, który NCBR ogłosi w maju, będzie prawdopodobnie ostatnią możliwością w tym roku, aby sięgnąć po środki unijne w ramach działania PO WER 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych. Czasu jest mało, ale środków i możliwości sporo, naprawdę więc jest o co walczyć.

Co unikalnego możecie zaoferować uczelniom?

Przy poprzedniej edycji konkursu NCBR zauważyliśmy, że problemem uczelni często nie jest brak środków, ale cel, na który są one przeznaczane i to, na ile rzeczywiście wdrożone działania zmieniają funkcjonowanie uczelni. Na bazie naszych doświadczeń stworzyliśmy kompleksową ofertę „Asseco dla Uczelni”. To, co nas wyróżnia, to możliwość dostarczenia jednorodnego systemu informatycznego, wspierającego wszystkie obszary funkcjonowania uczelni, w przeciwieństwie do instalowania przypadkowych rozwiązań różnych dostawców, w ramach których zawsze pojawią się kłopoty z integracją, różnorodny interfejs i wiele problemów z codziennym funkcjonowaniem. Spójny informatycznie system gwarantuje płynne funkcjonowanie i możliwość dostosowania go do potrzeb konkretnej uczelni. Mamy oczywiście świadomość, że uczelnie posiadają rozmaite rozwiązania, które z sukcesem wykorzystują i rozwijają od wielu lat. Nie ma natomiast przeszkód aby nowe narzędzia z sukcesem zintegrować z dotychczas wykorzystywanymi przez szkoły systemami.

Na co uczelnie mogą dostać dofinansowanie z NCBR

  • Platforma Edukacyjna
  • Serwis Biura Karier
  • Nowoczesny Intranet / Portal pracowniczy
  • Systemy ERP
  • Wirtualny Dziekanat
  • Obieg dokumentów
  • Zarządzanie informacją w organizacji
  • Szkolenia z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości
  • Nowoczesna infrastruktura IT
  • Pomoc w pozyskiwaniu funduszy UE

www.dlauczelni.assecods.pl

Dyskusja (0 komentarzy)