Aktualności
Życie akademickie
11 Października
Źródło: Wikipedia
Opublikowano: 2023-10-11

Badacze opracowali specjalny barometr na najbliższe wybory

Naukowcy z kilku ośrodków akademickich w Polsce uruchomili Barometr Wyborczy 2023. To darmowa aplikacja, która umożliwia wyborcom porównanie własnych poglądów politycznych ze stanowiskami komitetów startujących w najbliższych wyborach parlamentarnych.

Barometr Wyborczy 2023 to już czwarta edycja tego projektu, realizowanego pod kierownictwem Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego i przy technicznym wsparciu DigiPols Lab z Cyprus University of Technology. W latach ubiegłych pomagał on polskim wyborcom w trakcie wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2014 roku oraz samorządowych i parlamentarnych w 2015. Wówczas z aplikacji skorzystało blisko 100 tysięcy Polaków.

Głównym zadaniem aplikacji jest pomoc w zorientowaniu się, któremu komitetowi poglądy danego wyborcy są najbliższe, co może być przydatne w podjęciu decyzji, na kogo oddać głos w nadchodzących wyborach. Barometr Wyborczy 2023 jest całkowicie niezależny merytorycznie i finansowo od wszelkich partii i komitetów politycznych, kandydatów oraz innych organizacji. Jest przydatnym narzędziem nie tylko dla samych wyborców, ale również i pracowników branży medialnej. Daje ono dostęp do wielu cennych informacji, które mogą być pomocne przy różnego rodzaju analizach, porównaniach czy stanowić istotny punkt odniesienia w przygotowywaniu materiałów na temat jesiennych wyborów. Aplikację można bezpłatnie umieścić na dowolnej stronie internetowej jako zakotwiczony element.

Jak działa aplikacja?

Aplikacja udostępnia każdemu użytkownikowi formularz pytań do uzupełnienia. Część z nich to standardowe pytania metryczkowe, natomiast część główna składa się z 28 twierdzeń, wobec których należy się ustosunkować za pomocą prostej, dedykowanej skali. Twierdzenia te dotyczą najważniejszych kwestii z polskiej przestrzeni politycznej w 2023 roku i obejmują takie zagadnienia, jak: praworządność, gospodarka, zarządzanie państwem, ekologia, sprawy zagraniczne czy wartości społeczne. Barometr pokazuje, w jakim zakresie poglądy użytkownika pokrywają się ze stanowiskami pięciu najpopularniejszych komitetów wyborczych startujących w wyborach. Są to te komitety, u których prawdopodobieństwo przekroczenia progu wyborczego jest największe.

Rezultaty umieszcza się w skali od -60 (całkowita rozbieżność) do +100 (całkowita zbieżność). Wynik od 0 do 40 oznacza słabe dopasowanie poglądów użytkownika i komitetu wyborczego, jest zaznaczone kolorem żółtym. Silne dopasowanie poglądów oznaczone jest kolorem zielonym i pojawia się, jeśli wynik jest wyższy niż 40. Rozbieżność stanowisk, zaznaczona kolorem czerwonym, oznacza wynik przyjmujący wartości ujemne. Dodatkowo wyborca otrzyma wizualizację umiejscowienia swoich poglądów na siatce uwzględniającej preferencje ekonomiczne oraz światopoglądowe.

Użytkownik może skorzystać także z dodatkowych opcji dostępnych w aplikacji, m.in. porównać swoje wyniki z innymi osobami, które także już wypełniły kwestionariusz, oznaczyć szczególnie istotne dla siebie twierdzenia i dokonać na tej podstawie szczegółowej analizy w odniesieniu do stanowisk komitetów czy udostępnić swoje wyniki w mediach społecznościowych. Dane wprowadzone do aplikacji Barometr Wyborczy 2023 gromadzi się anonimowo i nie wykorzystuje w sposób komercyjny ani nie sprzedaje obcym podmiotom.

W jaki sposób powstał Barometr Wyborczy 2023?

Barometr Wyborczy 2023 jest częścią systemu obejmującego nawigatory wyborcze (Voting Advice Applications), czyli aplikacji służących pozycjonowaniu własnych poglądów w przestrzeni politycznej w związku z danymi wyborami. Działają one w wielu krajach, m.in. w Holandii, Niemczech czy Finlandii i były udostępniane we wcześniejszych latach obywatelom głosującym w wyborach samorządowych, krajowych czy do Parlamentu Europejskiego. Nawigatory tworzone są przez różne podmioty – polityczne, zewnętrzne oraz akademickie – choć łączy je wspólny cel: pomoc wyborcom w dookreśleniu własnych poglądów politycznych oraz porównaniu ich ze stanowiskami komitetów.

Od innych dostępnych w sieci nawigatorów, Barometr Wyborczy 2023 wyróżnia eksperckie ustalenie stanowisk komitetów w najistotniejszych dla Polaków kwestiach. Oznacza to, że nie partie i komitety dostarczają odpowiedzi na postawione pytania, lecz zespół naukowców określa stanowiska na podstawie programów wyborczych, deklaracji i wystąpień medialnych polityków czy innych oficjalnych materiałów prasowych. Minimalizuje to ryzyko pojawienia się w aplikacji wprowadzających w błąd, spontanicznych deklaracji komitetów.

Każdy z komitetów został zakodowany osobno przez co najmniej trzech niezależnych ekspertów. Taki system pracy jest gwarantem wysokiego poziomu merytorycznego aplikacji i jej przydatności dla użytkownika.

Łukasz Wspaniały, źródło: UJ

 

Dyskusja (0 komentarzy)