Aktualności
Życie akademickie
19 Stycznia
Źródło: www.researchgate.net
Opublikowano: 2021-01-19

Badaczka z AGH w zespole ekspertów UNESCO

Prof. Barbara Tomaszewska z Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie została członkinią prestiżowego UNESCO Chair on Groundwater Arsenic within the 2030 Agenda for Sustainable Development. Jako jedyna reprezentuje Polskę w tym gronie.

Niezależny zespół skupia w swoich szeregach ekspertów i doradców realizujących wspólne badania, poszukujących innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk dla rozwiązania globalnego problemu wody w ramach Agendy UNESCO dla Zrównoważonego Rozwoju 2030. Międzynarodowy zespół badaczy tworzy globalny parasol dla skoordynowanego i interdyscyplinarnego budowania repozytorium wiedzy i jej transferu w rozwiązaniu problemu arsenu i jego wpływu na ludzi. W badaniach wykorzystywane są rozwiązania o znaczącej perspektywie technologicznej oraz podejmowane problemy społeczno-ekonomiczne i środowiskowe.

Prof. dr hab. inż. Barbara Tomaszewska jest uznaną na arenie międzynarodowej badaczką zajmującą się zrównoważonym zarządzaniem zasobami geotermalnymi, efektywnym wykorzystaniem wód geotermalnych oraz optymalizacją procesów uzdatniania/zagęszczania wód geotermalnych z wykorzystaniem technik membranowych. W latach 2001–2007 pełniła funkcję eksperta ds. geologii i ochrony środowiska w Wyższym Urzędzie Górniczym. Od 2015 r. jest profesorem hydrogeologii i geotermii na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH, gdzie kieruje grupą badawczą koncentrującą się wokół tematyki racjonalnego i efektywnego wykorzystania zasobów wodnych w kontekście surowcowym i energetycznym, ze szczególnym ukierunkowaniem na wody lecznicze i geotermalne oraz wody powierzchniowe i podziemne wykorzystywane w energetyce konwencjonalnej i odnawialnej (geotermia, hydroenergetyka). W marcu 2007 roku dołączyła do Zakładu Odnawialnych Źródeł Energii i Badań Środowiskowych Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie, w którym pełni funkcję zastępcy kierownika. 

MK, źródło: AGH, UNESCO

Dyskusja (0 komentarzy)