Aktualności
Życie akademickie
12 Lipca
Źródło: UE w Katowicach
Opublikowano: 2021-07-12

Badaczka z UE w Katowicach wiceprezydentem DUKENET

Prof. Justyna Matysiewicz z Katedry Badań Konsumpcji Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach została jednogłośnie wybrana na wiceprezydenta trzyosobowego Zarządu międzynarodowego konsorcjum uczelni ekonomicznych DUKENET.

DUKENET to międzynarodowe stowarzyszenie uczelni w dziedzinie marketingu, handlu i biznesu. Powstało w 1996 roku jeszcze jako sieć Socrates, której koordynatorem była holenderska Avans Hogeschool w s’Hertogenbosch. Obecnie zrzesza 21 uniwersytetów z całej Europy, m.in. z Finlandii, Francji, Węgier, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Rumunii, Norwegii, Holandii i Włoch. Jedynym członkiem z Polski jest Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach. Stowarzyszenie realizuje liczne międzynarodowe projekty dydaktyczne i naukowe, jest odpowiedzialne za tworzenie i realizację wspólnych programów kształcenia oraz modułów edukacyjnych, a także za publikacje naukowe. W tym roku będzie obchodzić 25-lecie swojego istnienia.

W czerwcu w hiszpańskiej Walencji odbyło się Walne Zgromadzenie DUKENET, podczas którego wybrano nowe władze konsorcjum na kadencję 2021–2023. Wiceprezydentem została dr hab. Justyna Matysiewicz, prof. UEK. Z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach jest związana zawodowo od 1995 roku. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki marketingu, w tym marketingu usług profesjonalnych. W 1996 roku otrzymała stypendium doktorskie w ramach europejskiego programu Tempus, co dało jej możliwość spędzenia roku w Wielkiej Brytanii na Edynburg Napier University i Nene Collage Northampton, gdzie przygotowywała rozprawę doktorską z obszaru zarządzania konfliktem marketingowym. W 2006 roku podjęła pracę na Kainan University na Tajwanie, gdzie przez rok jako profesor wizytujący odpowiadała za realizację badań w obszarze zarządzania usługami profesjonalnymi. W roku 2015 otrzymała stopień naukowy doktora habilitowanego i rozpoczęła współpracę badawczą z ośrodkiem naukowym na University Savoie Mont Blanc we Francji, gdzie obecnie jest profesorem wizytującym i prowadzi badania w obszarze marketingowego zarządzania marką.

Dr hab. Justyna Matysiewicz jest autorem ponad stu artykułów naukowych, kilku monografii naukowych i podręczników dydaktycznych. Była koordynatorem i wykonawcą kilkunastu projektów naukowych, w tym grantów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki oraz ze środków zagranicznych przyznanych przez IREGE: Institut de Recherche en Gastion et Economie (USMB) we Francji.

Od roku 2007 uczestniczyła lub koordynowała pięć projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+ Strategic Partnership. Obecnie jest koordynatorem projektu, którego liderem jest UE w Katowicach pt.: brandY Experiential education. Interactive/Intensive course of European brand management. Prowadziła wykłady w ramach przyznanych stypendiów Erasmus+ i CEEPUS w Europie, na Tajwanie i Chile. Aktywnie udziela się również w organizacji i realizacji mobilności krótkookresowych typu Intensive Programs dla studentów uniwersytetu.

Należy do wielu naukowych i dydaktycznych organizacji międzynarodowych, m.in. Global Business Research Symposium (Member of Board of Directors, St. John University, Nowy Jork, USA), International Ambasador of MAG Scholar: Marketing in Asia Group (Nowa Zelandia). Otrzymała dziewięć indywidualnych nagród Rektora UE w Katowicach za działalność naukową, pięć nagród za najlepszy artykuł naukowy na konferencjach międzynarodowych, nagrodę Don Pitti Outstanding Service Award przyznaną w roku 2014 przez John’s University (USA) za naukową i organizacyjną współpracę między St. John’s University i UE w Katowicach.

Nowym prezydentem DUKENET został prof. Francisco Suay z hiszpańskiego Universidad Cardenal Herrera w Walencji.

MK

Dyskusja (0 komentarzy)