Aktualności
Życie akademickie
21 Grudnia
Źródło: www.spectrumascmed.com
Opublikowano: 2020-12-21

Badaczka z UR liderem INSAR w Polsce

Dr n. med. Agnieszka Rynkiewicz z Uniwersytetu Rzeszowskiego została powołana przez Radę Naukową INSAR w USA na lidera tej organizacji w Polsce na lata 2021–2022.

Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem (International Society for Autism Research, INSAR) zajmuje się pogłębianiem wiedzy na temat autyzmu. Powstało w 2001 roku i jest zarządzane przez Radę Dyrektorów. Co roku organizowane są spotkania naukowe Towarzystwa, których celem jest wymiana i rozpowszechnianie nowych koncepcji naukowych wśród badaczy zajmujących się autyzmem. 

Do pełnienia funkcji lidera w Polsce (INSAR Global Senior Leader for Poland) Rada Naukowa INSAR powołała właśnie dr n. med. Agnieszkę Rynkiewicz, kierownika Zakładu Psychiatrii Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. To pierwszy polski naukowiec, któremu INSAR powierzył to stanowisko w Polsce. Rolą lidera INSAR w danym kraju jest m.in.:

  • pełnienie funkcji osoby kontaktowej dla INSAR w sprawach o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym, które związane są z badaniami nad autyzmem w danym kraju,
  • prezentowanie swoją pracą zawodową wzoru do naśladowania dla innych naukowców w doskonałości i rzetelności badań naukowych nad autyzmem w swoim kraju,
  • przygotowanie rocznego raportu o stanie badań naukowych nad autyzmem w danym kraju,
  • wspieranie globalnej, międzynarodowej, wieloośrodkowej współpracy pomiędzy zespołami naukowymi, które zajmują się badaniami naukowymi nad autyzmem.

Agnieszka Rynkiewicz jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny) oraz Seattle Pacific University (USA). Kieruje Zakładem Psychiatrii Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego i Pracownią Badań Zaburzeń Neurorozwojowych oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UR. Doktorat dotyczący różnic i podobieństw w obrazie klinicznym oraz współistniejącej psychopatologii u dziewcząt ze spektrum autyzmu obroniła w 2016 roku. Ukończyła program specjalizacyjny w psychiatrii oraz lekarskie egzaminy uprawniające do wykonywania zawodów medycznych w USA. Jest międzynarodowym certyfikowanym szkoleniowcem ADOS-2 i certyfikowanym diagnostą ADOS-2, ADI-R, BOSCC, BOSA i STAT™. Prowadzi badania w obszarze zaburzeń neurorozwojowych, różnic międzypłciowych w autyzmie oraz wykorzystania nowoczesnych technologii w narzędziach diagnostycznych i terapeutycznych w autyzmie.

Stworzyła autorskie narzędzie diagnostyczne: Questionnaire for Autism Spectrum Conditions (Q-ASC). Jest współautorką polskiej adaptacji STAT™. Opracowała moduł matematyki do komputerowego programu terapeutycznego TeachTown w USA dla dzieci z autyzmem i innymi niepełnosprawnościami. Współtworzyła platformę komputerową dla dzieci z autyzmem EmotiPlay.

Zdobyła ENABLE Award 2014 dla twórcy nowych narzędzi ICT wspierających osoby niepełnosprawne w Wielkiej Brytanii oraz Diversity Award (2016) przyznaną przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Naukowych nad Autyzmem. W październiku został laureatką programu prof. Walczaka Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

MK, źródło: UR, www.spectrumascmed.com

Dyskusja (0 komentarzy)