Aktualności
Życie akademickie
14 Lipca
Fot. Magdalena Wiśniewska-Krasińska
Opublikowano: 2022-07-14

Badaczka z WAT nową wiceprzewodniczącą AMU PAN

Dr hab. inż. Anna Kłos z Wojskowej Akademii Technicznej dołączyła do Zarządu Akademii Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk. Została jednym z trojga zastępców przewodniczącego dr. Jacka Kolanowskiego.

W poprzednich trzech kadencjach w skład Zarządu AMU PAN wchodziły cztery osoby. Od grudnia ubiegłego roku, gdy wybrano nowe władze, dr Jacek Kolanowski miał dwoje zastępców: dr hab. inż. Martę Gmurek z Katedry Inżynierii Molekularnej na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej oraz dr. Jana Poleszczuka, kierownika Pracowni Modelowania Matematycznego Procesów Fizjologicznych w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN. Dołączyła do nich właśnie dr hab. inż. Anna Kłos, prof. WAT, związana z Wydziałem Inżynierii Lądowej i Geodezji Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego.

W swojej pracy naukowej zajmuje się analizami geodezyjnych szeregów czasowych, określając wiarygodność globalnych układów odniesienia w geodezji oraz możliwych zmian klimatu. W 2020 roku została laureatką prestiżowej nagrody European Geosciences Union oraz nagrody naukowej Wydziału IV Nauk Technicznych PAN. Jest współautorką 34 artykułów naukowych, wykonawcą 14 projektów naukowych (również międzynarodowych), współautorką ponad 140 wystąpień konferencyjnych oraz laureatką 6 stypendiów międzynarodowych. W 2018 r. była stypendystką w programie START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, a w czerwcu 2020 r. otrzymała stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców. Należy do trzech międzynarodowych grup roboczych. Odbyła praktyki w wiodących ośrodkach zagranicznych: Uniwersytecie w Luksemburgu, Belgijskim Obserwatorium Królewskim, Uniwersytecie w Bonn czy Niemieckim Centrum Badań Naukowych GFZ. W uznaniu jej osiągnięć naukowych przed dwoma laty została powołana do komitetu sterującego nowo utworzonej grupy International Association of Geodesy zajmującej się wykorzystaniem obserwacji geodezyjnych pod kątem badania zmian klimatu (IAG Inter-Commission Committee on „Geodesy for Climate Research”).

Kadencja obecnego Zarządu AMU PAN potrwa do końca czerwca 2024 roku.

MK

 

Dyskusja (0 komentarzy)