Aktualności
Życie akademickie
21 Września
Terenowa Stacja Naukowo-Dydaktyczna UwB w Gugnach
Opublikowano: 2017-09-21

Badania na łonie wyjątkowej, biebrzańskiej przyrody

Ponad 150 publikacji naukowych oraz ponad 50 publikacji popularyzatorskich autorstwa pracowników i studentów Instytutu Biologii UwB – to tylko część najbardziej wymiernych efektów badań dotyczących roślin, zwierząt, klimatu i hydrologii kotliny Biebrzy i Biebrzańskiego Parku Narodowego. Od blisko 10 lat ważną rolę w ich prowadzeniu odgrywa Terenowa Stacja Naukowo-Dydaktyczna Uniwersytetu w Białymstoku położona w Gugnach. I właśnie potencjał stacji, a przede wszystkim bogactwo i unikalność biebrzańskiej przyrody prezentuje film przygotowany na zlecenie uczelni. Od dziś można go oglądać w sieci – na stronie internetowej UwB oraz w mediach społecznościowych.

W kilkuminutowym spocie można zobaczyć to, co nad Biebrzą najciekawsze, charakterystyczne, a zarazem niepowtarzalne – meandrującą rzekę z wieloma starorzeczami, biebrzańskie torfowiska oraz ich mieszkańców: łosie, wilki, tokujące barwne bataliony czy wielkie stada gęsi. Także rzadkie storczyki, wśród nich okazały obuwik. Bohaterami filmu są też biolodzy – z Uniwersytetu w Białymstoku i nie tylko – którzy systematycznie badają Dolinę Biebrzy i jej unikalną przyrodę.

– Biebrzański Park Narodowy jest największy w Polsce, obejmuje prawie całą Biebrzę. Przede wszystkim jednak jest to teren o niezwykłej różnorodności biologicznej. Można tu spotkać co drugie zwierzę kręgowe i co trzecią roślinę naczyniową z krajowej listy gatunków – mówi prof. Jan Taylor z Uniwersytetu w Białymstoku, kierownik Terenowej Stacji Naukowo-Dydaktycznej w Gugnach. – Tak wielka różnorodność świata zwierzęcego i roślinnego oraz duża naturalność terenów dają możliwość, by właśnie tutaj rozwiązywać ważne dla biologii problemy, jak również tworzyć naukowe podstawy ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów.

To dlatego z możliwości prowadzenia badań nad Biebrzą chętnie korzystają nie tylko naukowcy z całej Polski, ale też z zagranicy. W stacji w Gugnach, działającej od 2008 roku,  gościli już m.in. badacze ze Szwajcarii, Holandii i Niemiec (m.in. z Instytutu Ornitologii Maxa Plancka). W tym czasie realizowanych było 9 grantów badawczych (pod kierownictwem lub z udziałem pracowników Instytutu Biologii UwB), a także 14 innych projektów badawczych (część z nich prowadzona była także w międzynarodowych zespołach z udziałem białostockich naukowców). Prowadzone w stacji badania dotyczyły m.in.: ekologii gryzoni i ryjówek, ekologii łosia, genetyki rzadkich gatunków roślin, motyli, strategii migracyjnych ptaków, fizjologii wędrówek bocianów, biologii rozrodu wodniczki czy systemów rozrodu żab zielonych.

Na zajęcia terenowe systematycznie od wielu lat przyjeżdżają do Gugien studenci z holenderskiego Van Hall Larenstein University of Applied Sciences. Stacja jest wykorzystywana nie tylko do prowadzenia badań, można w niej organizować kameralne sesje i spotkania naukowe. Uniwersytet w Białymstoku zaprasza tutaj także podlaskich licealistów (w tym finalistów i laureatów biologicznych olimpiad i konkursów), aby mogli na własnej skórze przekonać się, jak prowadzi się badania przyrodnicze na łonie natury.

– Nasz film promuje nie tylko Uniwersytet w Białymstoku, ale także region. Zapraszamy w nim do korzystania z uczelnianej bazy terenowej, a jednocześnie zachęcamy naukowców z całej Europy do prowadzenia badań i obserwacji biologicznych nad Biebrzą. To unikatowa przestrzeń przyrodnicza, a związek natury z nauką jest jednym z fundamentów badań prowadzonych przez naukowców UwB – opowiada Anna Mierzyńska, kierownik Działu Promocji UwB.

Realizację filmu uczelnia powierzyła doświadczonym filmowcom. Za ujęcia lotnicze odpowiadał Waldemar Kardasz. Ujęcia zwierząt wykonał Zdzisław Folga (za wyjątkiem ujęcia wilków, autorstwa Marcina Perkowskiego). Autorem większości pozostałych zdjęć jest Szczepan Skibicki, współautor niekomercyjnego, krótkometrażowego filmu promującego region Go Podlasie, który miał swoją premierę kinową w grudniu 2016 r. On też zmontował uniwersytecki spot, który można zobaczyć m.in. na kanale Podlaskiej Akademickiej Telewizji Internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=WWzxa5zUt_o&feature=youtu.be

Więcej informacji o Terenowej Stacji Naukowo-Dydaktycznej UwB:
https://biologia.biol-chem.uwb.edu.pl/podstrony/stacja-terenowa/

Katarzyna Dziedzik

Dyskusja (0 komentarzy)